Redukcja słów, implozja sensów, czyli Prawie haiku Ryszarda Krynickiego

Rok bieżący przyniósł polskiemu rynkowi wydawniczemu wyjątkowy tom poetycki Ryszarda Krynickiego: Haiku. Haiku mistrzów. O wyjątkowości tego skromnego rozmiarami tomiku przesądza kilka faktów. Po pierwsze, od wydania ostatniego tomu Krynickiego, zatytułowanego Kamień, szron, minęło dziewięć lat. Z jednej strony można więc traktować Haiku. (...)