Gorzka pigułka czy ciastko z trucizną, czyli recepta na obywatela

Warta rozważenia, w kontekście nasilającej się krytyki idei państwa liberalnego, wydaje się kwestia aktualnej pozycji jednostki w systemie społeczno-​politycznym. W szczególności interesujące może być zbadanie, czy antyliberalna retoryka nie stanowi zasłony dla działań zmierzających do ograniczania praw podmiotowych obywateli. Obecnie wskazywany jest szereg negatywnych następstw indywidualistycznego (...)