Wielość szarości

W sferach wysokiej kultury przyjęło się określać ludzi nie interesujących się życiem artystycznym „zwykłymi zjadaczami chleba” czyli „szarą masą”. Nie zgadzałem się z tą pogardliwą dyskryminacją kondycji duchowej zwyczajnych ludzi. Artysta nie odwołuje się do MAS, lecz do OSOBY, spotkanie z dziełem sztuki jest zawsze przeżyciem osobistym. Dlatego sztuka (...)