Improwizowana czy konwencjonalna? Komedia dell’arte jako gatunek heterogeniczny

Po kilku latach przerwy od ukazania się ostatniego polskiego opracowania dotyczącego komedii dell’arte, pojawiła się książka niezwykle cenna merytorycznie – Komedia dell’arte Moniki Surmy-​Gawłowskiej. Żadne z poprzedzających ją komentarzy nie pochylało się nad problemem tej formy teatralnej z taką wnikliwością i pietyzmem, jak czyni to autorka omawianej monografii. Już (...)