MuzykaWięcej nieba!

Publiczność tegorocznej edycji zdobywającego coraz większy światowy rozgłos Festiwalu „Transatlantyk” miała okazję uczestniczyć w koncercie niezwykłym. 7 sierpnia Aulę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wypełniły eksperymentalne dźwięki autorstwa prawdziwych tuzów muzyki awangardowej — Yoko Ono i Thurstona Moore’a. Połączenie sił tych dwóch nieszablonowych postaci (...)

Nieruchoma podróż na wyżyny słuchania

„Przyrodę nazywamy więc tutaj wzniosłą jedy­nie dlatego, że wznosi ona wyobraźnię do una­oczniającego przedstawienia takich wypadków, w jakich umysł może odczuć własną wzniosłość swego powołania i [swą wyższość] nawet nad przyrodą”[1]. Tak tłumaczył nam związek wznio­słości i przyrody Immanuel Kant – co uzupełnię jeszcze jego (...)

Jugosłowiańscy Meksykanie. Krótka historia muzyki Yu-​Mex

Historia polskiej powojennej muzyki rozrywkowej rozpoczyna się od operetek Stefana Rachonia, swingujących piosenek Marii Koterbskiej i tang Mieczysława Fogga. Z radioodbiorników dobiegały w tamtym czasie echa przyjaźni polsko-​radzieckiej w postaci kompozycji Izaaka Dunajewskiego czy Dymitrija Szostakowicza, a o rock’n’rollu dowiedzieć się miało dopiero kolejne pokolenie Polaków. Inaczej potoczyły (...)

Afrofuturyzm — od analogowej wyobraźni do cyfrowego oporu

(...)

Dźwięk z bliska. Dźwięk z daleka. Emiter, Arszyn, Muslimgauze

Oczywiście słuchanie muzyki często bywa podróżą, jeśli jest dla nas inspirujące, zmieniające albo po­zwala myślom przenieść się gdzieś „poza”. Chciałbym jednak zająć się twórczością dźwiękową, która nie tylko metaforycznie wiąże się z przemieszczaniem – kontakt z odległymi miejscami jest dla niej źródłem materiału. Tranzytem przez dźwięki Dobrym (...)

Gastrofoniczne odżywianie. The Sonic Catering Band

Peter Strickland, założyciel The Sonic Catering Band, w jednym z wywiadów tak tłumaczył pomysł towarzyszący temu przedsięwzięciu: „Gotowanie jest idealną analogią dla konstruowania z dźwięku w tym sensie, że pracujesz z surowym materiałem, który musi być pocięty na kawałki i obrobiony, żeby rzecz nadawała się do spożycia. Gotowanie jest doskonałą metaforą (...)

Formy — naturalna multimedialność (2): Komponowana edukacja muzyczna

Tworzenie zajęć w oparciu o „edukację komponowaną” polega na stworzeniu cyklu modeli lekcji w tak zwanej „partyturze specjalnej”. Jest to „wykonywanie” lekcji tak jak wykonuje się utwór muzyczny. Zastosowana jest tu zasada prowadzenia lekcji przy użyciu instrumentu (flet prosty, inny instrument muzyczny), ruchu (zestawy gestów podkreślające muzykę), (...)

Muzyka głupców czy święto ekstazy. Wokół improwizacji

Nie potrafi już zharmonizować w umyśle żadnego utworu, niezależnie od tego, jaka by to była kompozycja. Jego muzyka jest okropna. T. Bernhard, Zaburzenie I. „Śpiewanie i tańczenie przy wywijaniu gałęzią mirtową…” „Anonimowość, przebrania i odwrócenie ról, rozdawanie wina i efekty zanurzenia się w tłumie, burleskowe tańce, pozbawiona harmonii, (...)

Posiąść muzykę

(...)

Formy — naturalna multimedialność (4): Instrument i ruch

(...)

I hate Punk Floyd” czyli o patosie w muzyce rockowej

W muzyce rockowej patos pojawia się nader często i nie trzeba specjalnie się trudzić, by wskazać jego przejawy. Od podniosłych hymnów zespołu Queen (Save Me, We Are the Champions, Teo Torriatte), poprzez epickie bitwy Iron Maiden (Aces High, Run to the Hill, Mother Russia) po rozwijane w nieskończoność tematy (...)

Patos hałasu i etos milczenia. Retoryka (swobodnej) improwizacji

I Związki retoryki — sztuki skutecznego władania słowem — z improwizacją wydają się z pozoru odległe, by nie rzec — naciągane. Improwizacja muzyczna zdaje się bowiem czynić wszelkie wysiłki w celu oderwania przekazu artystycznego od zdeterminowanej przez kontekst oraz istotę kodu symbolicznego semantyki, zmierzając w kierunku abstrakcji, impresyjności oraz wyzwolonej (...)