Gdzie kupić

PRENUMERATA:

Prenumeratę można zamawiać w siedzibie redakcji:
 ul. 28 Lipca 1943 17 a
30–233 Kraków
(Dom Łaskiego – oficyna Willi Decjusza)
e‑mail: fragile@​fragile.​net.​pl

Prenumerata krajowa:
roczna (3 numery): 25 zł

Płatność przelewem:
37 2030 0045 1110 0000 0273 5130
Stowarzyszenie Fragile, ul. Jontkowa Górka 18a, 30–224 Kraków
z dopiskiem „Fragile prenumerata roczna od nr .…..”.

Po dokonaniu przelewu zamówienie prenumeraty prosimy przesłać na adres: fragile@​fragile.​net.​pl

W zamówieniu prosimy zaznaczyć, od którego numeru „Fragile” zamawiają Państwo prenumeratę, oraz podać adres, na który należy wysyłać zamówienie. Jeżeli to możliwe, prosimy o dołączenie do e‑maila dowodu wpłaty.

SPRZEDAŻ U WYDAWCY:

Numer aktualny:

UKRAINA 43–44 /​2019

Numery od 252014 do numeru aktualnego płatność przelewem: 
37 2030 0045 1110 0000 0273 5130
Stowarzyszenie Fragile, Kraków
z dopiskiem „Fragile nr …”.

Po dokonaniu przelewu zamówienie prosimy przesłać na adres: fragile@​fragile.​net.​pl

W treści maila prosimy o podanie adresu, na który należy wysłać zamówienie.

Jeżeli to możliwe, to prosimy o dołączenie do e‑maila dowodu wpłaty.Numery archiwalne: 

Numer 42. Młodzi — 10,00 zł
Numer 41. Lokalność — 10,00 zł
Numer 39–40. Medytacja — 10,00 zł
Numer 37–38. Przyszłość — 7,00 zł
Numer 36. Emocje — 7,00 zł
Numer 35. Niepełnosprawność - 7,00 zł
Numer 34. Magia — 7,00 zł
Numer 33. Improwizacja — 7,00 zł
Numer 32. Zwierzęta — 7,00 zł
Numer 31. Wspólnotowość — brak
Numer 30. Melancholia — 7,00 zł
Numer 29. Nowa ekonomia, nowa kultura — 7,00 zł
Numer 28. Wojna o wojnę — 7,00 zł
Numer 27. Warsztat — 7,00 zł
Numer 25–26. Minimalizm — brak

Numery 1–24 brak sprzedaży

PUNKTY SPRZEDAŻY:

EMPIK /​salony w całym kraju

Wersje elektroniczne czasopisma dostępne są też w serwisie publio​.pl.


Kraków:

Biuro Redakcji Fragile, ul. 28 Lipca 1943 17 a, Dom Łaskiego – oficyna Willi Decjusza

Księgarnia Korporacja Ha!art, Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a

MOCAK Bookstore, ul. Lipowa 4

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2–4

Księgarnia Akademicka, ul. św. Anny 6

Warszawa:

Księgarnia Artystyczna, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Pl. Małachowskiego 3

Księgarnia Pępek SztukiCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2

MiTo art café books, ul. Ludwika Waryńskiego 28

Poznań:

Księgarnia Kiosk, Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6

Anarchistyczny Klub/​Księgarnia Zemsta, ul. Fredry 5/​3a

Skład Kulturalny, ul. Szamarzewskiego 46

Szczecin:

TRAFO Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4