Katarzyna Jagodzińska - absolwentka historii sztuki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UJ. Autorka pracy doktorskiej z zakresu muzeologii Europy Środkowej. Prowadzi badania z zakresu studiów muzealnych, dziedzictwa kulturowego i komunikacji w kulturze. W 2015 roku ukazała się jej książka Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014). Członkini ICOM i AICA. Redaktorka lokalna akademickiego czasopisma z zakresu historii sztuki „RIHA Journal”. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz w Katedrze Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki UJ. W celu popularyzacji muzeów, jakie odwiedza podczas podróży, założyła blog www.museumsadvisor.com.

Krzysztof Siatka - historyk i krytyk sztuki, kurator. Interesuje się sztuką 2. połowy XX wieku, w szczególności lat 70-tych i współczesną.