Numer dostępny w wersji online:

Literatura

Czy komputer może pisać wiersze? Kilka uwag o eksperymentalnej poezji stochastycznej — Joanna Wrycza

Którędy do literatury nowomedialnej? — Agnieszka Przybyszewska

Blogomania — Małgorzata Lebda

Matki metafor (Teksty wirtualnegomacierzyństwa) — Anna Kapusta

W poszukiwaniu gorszej przyszłości — cyberpunk — Magdalena Maszkiewicz

Polak, Hindus — dwaj poeci… Józef Baran i Aśok Wadźpeji

utwory: Dawid Majer, Andrzej Jakub Mularczyk, Arkadiusz Stosur, Przemysław M. Kot, Bożena Boba-​Dyga, Piotr Opaliński, Klaudia Krupa-​Piećko

Sztuka

Rzeczywistość medialna — Antoni Porczak

Cyfrowy (nie)byt. Wymazywanie i zanikaniez perspektywy ontologii dzieła sztuki — Ewa Wójtowicz

Uwagi o myśli estetycznej Pierre’a Francastela — Krzysztof Siatka

Muzeum w progresie — Alexandra Hołownia

Intermedia w Krakowie — Artur Tajber

Naprężenia, przelewania i pęknięcia — Marta Lisok

Witamy w Twoim świecie! Czyli model kreacji w dobie mediów cyfrowych — Łukasz Białkowski

Kamienie w sztuce. Codemanipulator® wobec pytań Agnieszki Kwiecień

Muzyka

O trzech rewolucjach w muzyce przed erą Internetu — Tomasz Gregorczyk

Złapane w Sieć. Firmy fonograficzne w warunkach załamania się starego modelu dystrybucji muzyki — Patryk Gałuszka

Nostalgia.m3u. Czyli dlaczego kaseciak nie był taki zły — Janusz Jabłoński

O laptopach, „ogrodach dźwiękowych”, teledyskach i „Orkiestrze wertykalnej”. Rozmowa z Markiem Chołoniewskim — Tomasz Gregorczyk

Muzyka miała swoją szansę. Rozmowa z Ewą Trębacz — Bogusław Tondera

Teatr

Didaskalia z twardego dysku. Nowe technologie a teatr — Magdalena Gałkowska

ROBOTYKA — PERFORMATYKA we współczesnym teatrze japońskim — Katarzyna Bester

Archeologia

Nowe technologie w służbie archeologii — Radosław Palonka

GIS — archeologia przyszłości — Szymon Kalicki

Komputerowe modele zachowań ludzkich w przeszłości — Radosław Palonka

Varia

Stereotyp, krowy i radar — Krzysztof Maćkowski

Napisz komentarz