Numer dostępny w wersji online:

Literatura

Domy i statki, czyli o potrzebie odurzenia — Wit Pietrzak

Świadomość odmienności — odmienność świadomości. Transopisanie Marilyn Monroe — Anna Kapusta

Literackie odurzenia, czyli niebanalny „haj” na przykładach Prousta i Zagajewskiego — Michał Piętniewicz

Sztuka

W fałdach splątani — Patrycja Cembrzyńska

Naganne zachowania — Marta Lisok

Rytualne wyzwalanie ciała — Zuzanna Sokołowska

Wielość szarości — Stefan Papp

Muzyka

Doświadczenie psychodeliczne w twórczości rockowej czasów przełomu hipisowskiego w USA i Wielkiej Brytanii — Andrzej Dorobek

Hałas jako opresja i przebudzenie. O dwóch incydentach „muzycznych”- Dariusz Brzostek

Formy — naturalna multimedialność (5): Nadstruktura — Michał Górczyński

Teatr

Pieśń Dionizosa. Antyczny kosmos Gardzienic — Katarzyna Lemańska

Bad trip — deliryczne metafory Sarah Kane — Agnieszka Marek

Oczy innego. Brave Festival. Przeciw wypędzeniom z kultury — Katarzyna Bester

Film

I don’t like the drugs but the drugs like me: serial Siostra Jackie i queerowa polityka narkotykowa — Grzegorz Stępniak

Uzależnij się od lat 90! Nocne graffiti jako trip po ostatniej dekadzie XX wieku — Artur Zaborski

Węgierskie „nic, które boli”. Rzecz o węgierskich literatach, ich uzależnieniach i melancholii w kinie węgierskim — Joanna Chludzińska

Archeologia, antropologia

Jogin w laboratorium — Agata Świerzowska

Świadomość odmieniona w paleolitycznych jaskiniach — Michał Wasilewski

Ekstatyczne odurzenie, czyli rzecz o „najstraszliwszym i najsłodszym„spośród bogów — Magdalena Czerny

Boskie wizje, czyli jak mieszkańcy Mezoameryki kontaktowali się z bóstwami — Magdalena Rusek

Varia

Gra w twórcę — Jacek Szlak

Padjelanta trek — forsowne wyjście z odurzenia — Anna Nacher, Marek Styczyński

Odurzenie jako puls niknięcia-​wyłaniania. O smutku podróży i miejskiej nocnej zatracie — Anna Szołtysek-​Grzesikiewicz

Napisz komentarz