Marta Kufel - absolwentka dramatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalności teatrologicznej. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami polskiego teatru muzyczności. Próby łączenia chrześcijańskiej teologii z wybranymi zjawiskami polskiego teatru realizuje w ramach projektu "Liturgia Najniższej Rangi Teatru Miłości i Śmierci Tadeusza Kantora". Publikowała w "Teatrze" i "Nietakcie".

Napisz komentarz