Partnerzy

Pismo kulturalne„Fragile” wydawane jest przez:

Stowarzyszenie Fragile — wydawca

Stowarzyszenie Willa Decjusza — współwydawca

Projekt realizowany ze środków:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa

Fundacji im. Tislowitzów

Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

Od 2008 roku pismo „Fragile” wydawane było przez Śródmiejski Ośrodek Kultury. W 2013 roku wydawane było przez wydawcę Śródmiejski Ośrodek Kultury i współwydawców: Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Fragile. Od 2014 roku wydawcami pisma był ŚOK i SF — aż do 2017 roku, w którym od nr. 2/​2017 SF stało się jedynym wydawcą czasopisma. Od 2018 roku Stowarzyszenie Fragile jest wydawcą głównym, a Stowarzyszenie Willa Decjusza jest współwydawcą czasopisma „Fragile”.

Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe udzielone w latach 2010–2019 składamy:

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gminie Miejskiej Kraków

Fundacji im. Tislowitzów

Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

Województwu Małopolskiemu

Wydawnictwu Alter

Creme de la Creme


Serdecznie dziękujemy!

LINKI:

krakow.pl