Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Fragile

ul. Jontkowa Górka 18a, 30–224 Kraków

Numer KRS: 0000463882
Numer REGON: 122878700
NIP: 6762467490
Numer konta: 37 2030 0045 1110 0000 0273 5130

Zarząd Stowarzyszenia Fragile:

Prezes Zarządu: Tomasz Gregorczyk
Wiceprezes Zarządu: Anna Gregorczyk
Skarbnik Zarządu: Miłosz Markiewicz

Komisja Rewizyjna:

Teresa Feliks
Marek Górka
Aneta Kielan-​Pietrzyk

statut-​stowarzyszenia-​fragile

fragile-​stowarzyszenie-​logo-​zielony

Projekty Stowarzyszenia:

Wydawca: Pismo kulturalne „FRAGILE

Organizator: Trzy złote włosy więcej »>

Organizator: SZTUKI OSWAJANIE więcej »>

Organizator: SZTUKI OSWAJANIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY więcej »>

Organizator: TRANSPOETICA więcej »>

Organizator: Warsztaty artystyczne SZTUKOLOTNIA więcej »>

Organizator: MUZYKOTERAPIA więcej »>

Organizator: NAMUZ(YK)OWYWANIE POEZJI wiecej »>

Organizator: SZTUKOLOTNIA – nauka artystycznego latania (2014) więcej »>

Wydawca: Tomasz Morawski UCIEKINIER (2013) więcej »>

Partner: AWACS 1981–1983 (2014) więcej »>

Organizator: ZNIKANIE. Jak zaprezentować sens zjawiska, które bezpowrotnie minęło? Interdyscyplinarna konferencja naukowo-​artystyczna dotycząca dokumentacji zjawisk efemerycznych w kulturze współczesnej 2014 więcej »>

Organizator: Interdyscyplinarna konferencja PRACA: ALIENACJA I KREACJA 2013 więcej »>

***