Agata Antonowicz-Tamm

historyczka sztuki. Wspólnie z Karoliną Kolendą (1982) przygotowała projekty kuratorskie skoncentrowane wokół designu: wystawę Bartosza Muchy "Dizajnmuseum" (F.A.I.T. Kraków, 2006) oraz "Dizajnmuseum II. Oświecenie" (F.A.I.T. Kraków 2007). Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu historii designu w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Agata Iżykowska

doktorantka Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo zajmuje się badaniem sztuki współczesnej. Skupia się na analizie tożsamości kulturowej, performatywności języka i estetyce wstrętu. Pracuje jako edukator w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile.  

Agata Kupracz

literaturoznawczyni, magister filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie doktorantka w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ. Zajmuje się przejawami literaturyzacji w narracjach oralnych, antropologią słowa, historią mówioną oraz mikrohistorią. Szczególnie interesuje się literaturą i historią II wojny światowej – holokaustem i ludobójstwem na Kresach Wschodnich.

Agata Stronciwilk

magister kulturoznawstwa, estetyk; studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; szczególne miejsce wśród jej zainteresowań zajmuje wstręt w estetyce i sztuce współczesnej.

Agata Świerzowska

religioznawca, adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się antropologią kultury, teorią religii, tradycją jogi indyjskiej oraz wszelkimi formami współczesnej duchowości. Autorka książki Joga droga do transcendencji.

Agata Sztyber

pracownik Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii UJ, zajmuje się archeologią i historią średniowiecza.

Agnieszka Gurbin

ur. 1982. Z wykształcenia polonistka oraz anglistka, doktor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka wielu publikacji z kręgu literaturoznawstwa, uczestniczka sesji ogólnopolskich i międzynarodowych. Zainteresowana szczególnie współczesną poezja polską, sztuką"abject art"oraz literaturą brytyjską i amerykańską.

Agnieszka Kwiecień

krytyczka i historyczka sztuki, feministka, kuratorka wystaw sztuki najnowszej i projektów edukacyjnych, redaktorka pisma kulturalnego „Fragile”, prezeska Stowarzyszenia Fragile, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

Agnieszka Marek

absolwentka dramatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne pola jej zainteresowań to teatr, dramat, performance art i fotografia.

Agnieszka Tes

historyczka i krytyczka sztuki, malarka. Obecnie redaguje dział sztuki we Fragile.

Aleksandra Byrska

absolwentka krytyki literackiej, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się literaturą najnowszą, a szczególnie doświadczeniem intymnym/osobistym i literaturą kobiet. Publikowała m.in. w „Wielogłosie” i „Fabulariach” oraz oczywiście w Piśmie kulturalnym „Fragile”.

Aleksandra Ewa Furtak

absolwentka specjalizacji filmowej Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu; studiowała historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Uwielbia czeskie filmy, czesko-kanadyjski hokej, amerykańską literaturę i muzykę poza wszelkimi narodowościowymi ograniczeniami.

Aleksandra Jaremko

ur. 1994, studentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się literaturą XX wieku, literaturą dziecięcą oraz kulturą współczesną.

Aleksandra Jastrzębska

doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się literaturą współczesną, a w szczególności życiem gatunków literackich.

Aleksandra Potoczek

robiła Doktoranckie Interdyscyplinarne Studia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się rosyjską literaturą współczesną, filmem i dziennikarstwem.

Aleksandra Sowa

studentka Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego, recenzentka teatralna. Interesuje się teoriami nienormatywnych ekspresji płciowych i seksualnych, szczególnie w postaci queer studies. Szuka granic teatru dramatycznego, ostatecznie popadając w performatykę.

Alexandra Hołownia

mieszka w Berlinie, polska artystka i teoretyk sztuki. Dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, na Podyplomowym Studium Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Uniwersytetu Sztuki w Berlinie (UdK). Zajmuje się interkulturalnym przekazywaniem zjawisk w sztuce współczesnej, procesami zacierania i przekraczania granic pomiędzy sztukami pięknymi, muzyką, video i tekstem. Autorka książki wydanej w języku niemieckim "Wywiady artystyczne jako metoda przekazywania sztuki". Realizuje projekty artystyczne w przestrzeniach publicznych, uprawia rysunek, rzeźbę, performace, interakcję, video.

Amelia Wichowicz

doktor nauk o sztuce, absolwentka polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowczyni w krakowskiej szkole filmowej AMA Film Academy. Prowadzi dział prasowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima. Współpracowała z wieloma instytucjami kulturalnymi w Krakowie, jak Kino Pod Baranami, Muzeum Narodowe, Śródmiejski Ośrodek Kultury.

Andrzej Bieńkowski

(ur. 1946) malarz, etnograf, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1980 roku, w trakcie swoich wypraw na wieś, zgromadził imponujące prywatne archiwum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, video oraz zdjęć z Polski, Ukrainy i Białorusi. Autor filmów-dokumentów „Ostatni wiejscy muzykanci”, „Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów”, „Ukraina. W poszukiwaniu pogańskich obrzędów”, „Muzykanci Gace z Radomskiego” oraz serii krótkich filmów popularyzujących muzykę wiejską (wraz z Moniką Menciną). Autor książek „Ostatni wiejscy muzykanci – ludzie, obyczaje, muzyka”, „Sprzedana muzyka”, „1000 kilometrów muzyki. Warszawa-Kijów” i publikacji w serii „Muzyka Odnaleziona”.

Andrzej Dorobek

ur. 1960 r., absolwent warszawskiej anglistyki, zamieszkały w Płocku, eseista, publicysta, tłumacz i poeta, członek Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, redaktor naczelny magazynu artystyczno-literackiego "Gościniec Sztuki", stały współpracownik "JAZZ FORUM" i "Opcji" (publikował/publikuje też, między innymi, w "NaGłosie", "Literaturze na świecie", "Nowym Nurcie", "Kinie", "Studium", Akancie", "Toposie", "Ruchu Muzycznym" i "Magazynie Muzycznym Jazz"). Jest autorem książki eseistycznej "Rock: problemy, sylwetki, konteksty - szkice z estetyki i socjologii rocka" i siedmiu tomików poezji. Na liście przetłumaczonych przez niego książek znajduje się m.in. opublikowany pod pseudonimem przekład przewodnika płytowego Davida Sinclaira "Rock na CD" wydanego przez "Znak" w 1997 roku.

Andrzej Kasperek

ur. 1973, dr hab. nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent socjologii oraz filozofii na Uniwersytecie Śląskim, od 2001 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Interesuje się socjologią religii (zwłaszcza problematyką sekularyzacji), socjologią duchowości, socjologią wiedzy oraz szeroko rozumianą problematyką kultury współczesnej.

Andrzej Krzanowski

doktor habilitowany, pracownik Katedry Ameryki Łacińskiej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Kierownik wielu wypraw badawczych na teren Ameryki Południowej, jeden z pierwszych polskich badaczy tego regionu. Były ambasador RP w Wenezueli, konsul honorowy Peru w Krakowie.

Andżelika Kaczorowska

ur. 1991. Redaktorka magazynu „M/I” i serwisu Screenagers. Publikowała na łamach „Res Publiki Nowej”, Muzykoteki Szkolnej i Dwutygodnika. Współpracowała z Lineout.pl, Niezalem Codziennym, „Glissandem”, Polskim Radiem, Orange Music i Studenckim Radiem Żak. Współtwórczyni zina artystycznego Rwa. Studiuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW.

Angelika Funek

w roku akademickim 2012/2013 uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na kierunku studia azjatyckie. Dwa lata później na tym samym kierunku obroniła pracę magisterską o stereotypach w komiksach Marvela. W roku 2015 rozpoczęła Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie planuje bronić pracy dotyczącej twórczości Lafcadio Hearna. Brała udział w konferencjach Mężczyzny w Japonii, gdzie prezentowała referat Hipermaskulinizacja kontra feminizacji – Wolverine i Daken przez pryzmat Japonii, oraz Współczesna Japonia (1945–2016) z wystąpieniem Sandman. Senni Łowcy Neila Gaimana i Yoshitaki Amano. Słowo i obraz jako konflikt kultur czy pomost pomiędzy nimi. Działa przy sekcji japońskiej DKN-u Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z którym czynnie angażuje się w propagowanie wiedzy na temat Japonii.

Angelika Łuszcz

doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat wybranych aspektów etycznych w poezji współczesnej. Publikowała m. in. w „Chimerze”, „Zeszytach Poetyckich”. Współpracuje z „Podlaskim Kwartalnikiem Literackim”, Fundacją Wisławy Szymborskiej oraz internetową redakcją Noir Cafẻ.

Anna Al-Araj

rocznik 88, absolwentka krakowskiej muzykologii oraz studentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związana z portalem internetowym poświęconym muzyce klasycznej - PolskaMuza.eu. Miłośniczka kultury skandynawskiej i włoskiej kuchni. Lubi śpiewać, nie tylko włoskie arie.

Anna Dwojnych

absolwentka socjologii i filozofii, doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii UMK. Badaczka estetyzacji ciała i twórczości Larsa von Triera. Współredaktorka magazynu „Inter-.Literatura-Krytyka-Kultura”. Pisze poezję i prozę. Publikowała na łamach m.in. „Odry”, „Gazety Wyborczej”, „Lampy”, „Wyspy”, „Blizy”, „Wakatu”, „Cegły”, „Śląskiej Strefy Gender”, „PKPzin” oraz w antologii „Młody Toruń poetycki”. Autorka tomiku „gadu gadu”.

Anna Gregorczyk

absolwentka zarządzania kulturą i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest koordynatorem projektu Transpoetica, redaktorem publikacji poetyckich i literackich.

Anna Grochowska

doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, absolwentka filologii polskiej i historii sztuki,  dyrektor generalna Ogólnopolskiego Festiwalu Ścieżkami Pisarzy. Miasto jako przestrzeń twórców. Badaczka cracovianów. Obecnie kończy pisać monografię dawnego Domu Związku Literatów Polskich, który mieścił się w Krakowie przy ul. Krupniczej 22. Pracuje także nad rozprawą doktorską dotyczącą obecności Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze przełomu XIX i XX wieku. Pokątnie zajmuje się prozą Michała Witkowskiego.

Anna Kapusta

antropolożka społeczna i literaturoznawczyni (w zakresie antropologii literatury). Doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka: Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender (2007) w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007), Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007) oraz Filologii Polskiej (specjalności komparatystycznej) Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006). Autorka monografii: Mitologie twarzy. Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański – próba komparatystyki mitu (2007), Od rytuału do mitu? Teatr Śmierci Tadeusza Kantora jako fakt antropologiczny (2011) i Gry w kulturę: gry w mit. Mitografia jako lektura (2012) oraz współautorka monografii: Writing Life. Suffering as a Poetic Strategy of Emily Dickinson (2011), a także twórczyni koncepcji merytorycznej i współredaktorka monografii Kultura i rozpacz. Analizy ekspresji rozpaczy w tekstach kultury (2009), współredaktorka Rocznika Mitoznawczego. Studiów Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem (2006, 2008). Opublikowała książki literackie: Biały ptak (2003), Kobiety mistrza (2006), Znaki życia (2008), Pisać rzęsą poemat (2009), Nie jestem poetką (2009), AnKa. Sennik byłej poetki (2010), Imbiry (2010) oraz Listy do skały (2011). W roku 2012 Anna Kapusta uzyskała tytuł laureatki stypednium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie literaturoznawstwa.

Anna Maziuk

dziennikarka niezależna, pisze na temat sztuk wizualnych. Zajmuje się fotografią i grafiką. Zainteresowana sztuką współczesną, perspektywą feministyczną i gender w kulturze. Miłośniczka zwierząt, natury i Mazur (skąd pochodzi).

Anna Nacher

adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Mediów Audiowizualnych). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze współczesnej, przemianach związanych z procesami globalizacyjnymi. Aktualne tematy badań własnych: analiza przemian dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, locative media), praktyki dyskursywne Internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji). Anna Nacher prowadzi także zajęcia na Podyplomowych Studiach z Zakresu Gender przy IszA UJ.

Anna Szołtysek

ur. 1982, absolwentka filozofii i teologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Poetka, publikuje na łamach "Nowej Okolicy Poetów". Członkini Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club w Gliwicach. Fotografuje. Prowadzi blog Galeria Sanatorium pod Klepsydrą (www.sanatorium-pod-klepsydra.blog.onet.pl).

Anna Tatarska

dziennikarka i recenzentka filmowa. Współpracowała z festiwalami T - mobile Nowe Horyzonty, American Film Festival, Off Plus Camera i Plus Camerimage. Absolwentka filmoznawstwa i wiedzy o mediach na Uniwersytecie Łódzkim (praca magisterska "Wywrotowe kino Todda Solondza. Krytyczny wymiar twórczości reżysera na tle kanonów i tradycji amerykańskiego kina popularnego i telewizji"). Ukończyła także Wiedzę o Kulturze na Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs filmowy na New York Film Academy.

Anna Wyrwik

studiowała socjologię i kulturoznawstwo latynoamerykańskie na UJ, mieszka w Krakowie. Czyta, słucha, ogląda, pisze, jeździ na rowerze.

Artur Tajber

ur. 1953 r., od połowy lat siedemdziesiątych uprawia sztukę performance i intermedia; profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współzałożyciel i kierownik Katedry Intermediów, gdzie prowadzi Pracownię Sztuki Performance.

Artur Zaborski

student krytyki literackiej i filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, założyciel krakowskiego DKF-​u Magazyn Kultury, bada obraz przedwojnia w kinie PRL-​u i obraz PRL-​u we współczesnym kinie polskim; miłośnik kina rodzimego i brytyjskiego indie rocka.

Barbara Englender

absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa (o specjalności teatrologicznej). Recenzuje nowości książkowe, od lat zajmuje się fotografią tradycyjną i otworkową.

Barbara Serwatka

ur. 1982, filolog polski, interesuje się literaturą współczesną i teatrem. Jest reżyserem Teatru ParsProToto.

Bartosz Hlebowicz

etnograf, doktor nauk humanistycznych UJ, autor "Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki" poświęconych Oneidom oraz Delawarom, a także "Nowa Wola po prostu", będącej rezultatem projektu fotograficznego z dziećmi we wsi na Podlasiu oraz w rezerwacie indiańskim w Kanadzie; współredaktor kwartalnika "Tawacin", poświęconego Indianom Ameryki Północnej.

Bogusław Tondera

politolog i filozof kultury (absolwent UJ); dziennikarz i altowiolista, wydawca i redaktor książek z dziedziny nauk społecznych; wieloletni redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Słowo i Myśl"; współpracuje z czasopismami oraz wieloma instytucjami kultury w Polsce i za granicą.

Bożena Prochwicz-Studnicka

arabistka, adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w zakresie klasycznego świata islamu, a zwłaszcza struktury klasycznego społeczeństwa i wybranych aspektów życia codziennego w tradycyjnym mieście, autorka książki "Żebracy, włóczędzy i oszuści na arabsko-muzułmańskim Wschodzie X-XIV wieku".

Dagmara Łuba

doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; stypendystka programu Indeks Start2Star Fundacji Lesława A. Pagi; prywatnie i naukowo miłośniczka seriali telewizyjnych nowej generacji.

Dagmara Pawlik

doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała w magazynie „Maska” i „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”. Jako recenzentka współpracowała z „Kwartalnikiem Literacko-Artystycznym Arterie" i "Tyglem Kultury".

Daniel Warmuz

(1987) tłumacz i badacz literatury węgierskiej, absolwent filologii polskiej i węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kursu tłumaczeń literackich Instytutu im. Balassiego w Budapeszcie, doktorant na Wydziale Filologicznym UJ. Publikował m.in. w „Akancie”, „Inter-”, „Kresach”, „Ruchu Literackim” i „Tekstualiach”. Członek ławy przysięgłych w spektaklu PanoDrámy W służbie sprawiedliwości.

Daniela (Dy) Tagowska

ur. 1985. Artystka, kuratorka, autorka tekstów. Ukończyła ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (dyplom 2009). Szczególnie interesują ją aspekty związane z mitologizacją kultury. Bada funkcję i znaczenie patosu w sztuce, religii i sporcie. Od kilku lat zgłębia analitykę jungowską, która pomaga jej w eksplorowaniu obszarów najsilniejszych determinantów oddziaływających na sferę fizyczną i biologiczną człowieka. www.dytagowska.pl

Daria Gosek

absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Zakładzie Filozofii Kultury na Wydziale Filozoficznym UJ. Jej zainteresowania obejmują sztukę współczesną, filozofię egzystencjalną, studia postkolonialne, feministyczne i gender.

Dariusz Brzostek

doktor habilitowany, z wykształcenia polonista, obecnie zajmuje się głównie antropologią kultury współczesnej (audioantropologia), twórczością Stanisława Lema oraz psychoanalitycznymi kontekstami twórczości literackiej i muzycznej.

Dariusz Piechota

ur. 1981, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę drugiej połowy XIX wieku; zagadnienia dotyczące genologii fantastyki, takie jak: utopia, science fiction i fantasy w piśmiennictwie polskim oraz anglojęzycznym XIX–XXI wieku; współczesną kulturę popularną, animal studies oraz gender studies. Autor artykułów w tomach: Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny (2006, 2010, 2012), Między literaturą a medycyną (2007, 2008, 2010, 2011), Fantastyka XIX–XX wieku. Granice i pogranicza (2007), Fantastyka XIX–XXI wieku. Kanon i obrzeża (2013).

Dawid Juraszek

magister filologii angielskiej, wykładowca literatury i kultury krajów anglojęzycznych na uczelni wyższej w Kantonie (Chiny). Studiuje podyplomowo zarządzanie środowiskiem naturalnym i stosunki międzynarodowe. Pisarz i publicysta z kilkunastoletnim dorobkiem, o zmianie klimatu pisał między innymi dla „Gazety Wyborczej”, „Liberté!” i „Ha!artu”.

Dawid Kujawa

ur. w 1989, krytyk literacki i poeta, autor książki „Wideopoezja. Szkice” (Katowice 2014), redaktor miesięcznika „Opcje 1.1”. Teksty publikował w papierowych i internetowych periodykach.

Delfina Piekarska

studiowała Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunki wiodące: filozofia i historia sztuki). Zajmuje się zagadnieniami współczesnej architektury i sztuki.

Denis Stuła

absolwent studiów filmoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją pracę magisterską poświęcił tematowi filmowych adaptacji powieści graficznych.

Dezydery Barłowski

– twórca tekstów artystycznych, naukowych oraz dziennikarskich. Tłumacz współczesnej literatury amerykańskiej i ukraińskiej. Absolwent komparatystyki, filologii polskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie doktorant w Katedrze Teorii Literatury UJ.

Dobromiła Gołębiak

absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie kończy filozofię. Pasjonuje się kinem włoskim i radzieckim. Jej największą miłością pozostaje jednak Kotek.

Dominik Borowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej

Dorota Bucka

urodzona w 1991 roku. Kulturoznawczyni studiująca edytorstwo. Od 2012 roku współtworzy artzin „Ź”. Uzależniona od seriali i dobrych książek. W wolnym czasie pisze do szuflady i robi korekty tekstów. W przyszłości planuje zamieszkać na Grenlandii.

Dorota Koczanowicz

doktor nauk o sztuce. Obecnie uczy w SUNY Geneseo, gdzie prowadzi kurs dotyczący relacji pomiędzy jedzeniem a sztuką i kulturą współczesną. To również tematyka książki, nad którą właśnie pracuje.  Jest autorką publikacji Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej (2008), współredaktorką Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej (2010) oraz Between Literature and Somaesthetics: On Richard Shusterman's Pragmatism (2012). Prowadziła badania w John F. Kennedy Institute w Berlinie, w Norwegii w The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB) i w Nowym Jorku na Columbii (East Central European Center). Z równie wielką pasją jak pracą naukową zajmuje się gotowaniem.

Eliza Gumulak

studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronie pracy licencjackiej zatytułowanej Zjawisko bohemy i jego odzwierciedlenie w książce Nosotros dos Néstora Sáncheza nie ustaje w poszukiwaniu przejawów marginalności w literaturze, głównie latynoamerykańskiej. Interesuje ją również Beat Generation, muzyka jazzowa i rockowa, podróże, surrealizm w sztuce i w życiu codziennym. Publikowała w „Tlenie Literackim” i „Drobiazgach”.

Elżbieta Olzacka

socjolog i rosjoznawca. Wykłada w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesują ją związki wojny i kultury, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Elżbieta Prokopowicz

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (literatura porównawcza), współpracuje z prasą, fotografuje. Podróże to nie tylko jej pasja, ale i praca.

Emilia Konwerska

ur. 1985, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, absolwentka filozofii, krytyczka literacka, publikowała między innymi w”Dwutygodniku", "artPapierze", "Pograniczach", "Zadrze". Interesuje się sztuką współczesną i teorią queer. Mieszka w Olsztynie, tańczy techno i ogląda filmy.

Ewa Chorościan

teoretyk muzyki, studentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Jest członkiem redakcji czasopisma internetowego „Meakultura”, współpracuje z „Ruchem Muzycznym”, publikuje teksty poświęcone głównie muzyce nowej. Interesuje się też krytyką muzyczną.

Ewa Drab

ur. 1987, doktorantka na Uniwersytecie Śląskim, tłumaczka, dziennikarka, miłośniczka filmu i entuzjastka kultury popularnej. Pasjonuje się filmami komiksowymi, kinem azjatyckim, twórczością Darrena Aronofsky'ego i szeroko pojętą fantastyką.

Ewa Goczał

filolog polski i rosyjski, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Ewa Łukaszyk

dr hab. prof. UW, ur. 1972, krytyk kultury i literaturoznawca o orientacji komparatystycznej; wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka Komisji Humanistyki Transdyscyplinarnej. Poszukuje nowych paradygmatów w humanistyce, związanych m.in. z takimi pojęciami, jak kondycja transkulturowa i transkolonialność, poświęcając dużo uwagi kulturom pozaeuropejskim. Rozwija też inspiracje topologii matematycznej, zmierzając w stronę teorii skupionej wokół takich problemów, jak pustka, brak, nieobecność, potencjalność i emergencja w literaturze i sztuce.

Ewa Sułek

historyk sztuki, menedżerka kultury, autorka publikacji poświęconych sztuce i kulturze, m.in. dla WP.pl, Obieg/Artmix i magazynu „Gentleman”, kuratorka polskiej ekspozycji na biennale sztuki Jeune Création Européenne. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i na University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania to związki sztuki z polityką i społeczeństwem w systemach totalitarnych, czemu poświęciła swoją pracę magisterską (Awangarda w służbie systemów totalitarnych. Fotomontaż radziecki i niemiecki w latach 1925-1939). Ten temat, zamiłowanie do podróży oraz przypadkowe spotkanie w górach Swanetii (Gruzja) stały się kanwą jej pierwszej książki Chłopak z pianinem. Jej rodzina pochodzi ze Lwowa.

Ewa Szponar

absolwentka MISHu na Uniwersytecie Jagiellońskim i filmoznawstwa na tejże uczelni. Obecnie próbuje swoich sił w zmaganiach z doktoratem, zajmując się kinowym wizerunkiem prostytutki. Uprawia subiektywną historię kina, pisze recenzje, festiwalowe relacje, wywiady z przedstawicielami świata filmowego.

Ewa Wojciechowska

ur. 1988, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ i studentka zarządzania kulturą. Była wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Gender Studies UJ. Zajmuje się polską powieścią okresu międzypowstaniowego w perspektywie rewizji romantycznej, XIX-wiecznymi koncepcjami podmiotowości i kategorią brandu w ujęciu kulturoznawczym. Publikowała w pismach "dwutygodnik.com", "uniGENDER" i "e-splot".

Ewa Wójtowicz

ur. 1975 r., doktor nauk humanistycznych, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006). Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2000). Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Autorka książki "Net art" (Kraków 2008).

Ewa Wylężek

magister filologii angielskiej, obecnie doktorantka w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się zjawiskami ludycznymi, transgresją i sztuką współczesną ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa.

Ewelina Jarosz

historyczka sztuki, krytyczka, wykładowczyni na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Ewelina Leszczyńska

absolwentka filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lubi filmy z rekinami (najlepiej trójgłowymi lub latającymi) i innymi kuriozalnymi monstrami. Wstawia przecinki we właściwe miejsca i robi wszystko, żeby ludzie chcieli kupować książki.

Ewelina Sasin

polonistka, kulturoznawczyni, muzyk. Interesuje się szeroko pojętą kulturą współczesną, a zwłaszcza literaturą polską po 1989 roku, filozofią kultury i feminizmem muzułmańskim. Pracuje jako nauczycielka gry na gitarze, udziela się w krakowskich organizacjach NGO i pisze publikacje.

Filip Szałasek

ur. 1986. Doktorant Uniwersytetu Gdańskiego. Publikował między innymi w „Masce”, „Studiach Kulturoznawczych”, „Blizie”. Współpracuje z kwartalnikiem muzycznym „M/I” oraz czasopismem schulzologicznym „Schulz/Forum”. Prowadzi bloga płytowego Fight!Suzan. Autor książki „Jak pisać o muzyce?” (Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2015).

Franciszek Drąg

student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach których zgłębia filmoznawstwo.

Georgi Gruew

prawnik, historyk sztuki. Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010-2015 doktorant na Wydziale Historycznym UAM. Obecnie finalizuje pracę doktorską, pisaną pod kierownictwem prof. Mariusza Bryla, poświęconą retoryce wizualnej plakatów propagandowych I wojny światowej.

Grzegorz Gregorczyk

archeolog o specjalizacji śródziemnomorskiej. W codziennej praktyce związany bardziej z szerokopojętymi archeologicznymi badaniami ratowniczymi na terenie Polski. Miłośnik gór. Projekt Hanan Pacha był pierwszym (ale nie ostatnim) przedsięwzięciem próbującym połączyć eksplorację wysokogórską z archeologią. Zainteresowany szczególnie Kaukazem oraz Azją Środkową.

Grzegorz Jędrek

doktorant literaturoznawstwa w Katedrze Teorii i Antropologii Kultury KUL, redaktor pisma "Dworzec Wschodni"

Grzegorz Stępniak

ukończył Wiedzę o Teatrze i Dramatologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowywał rozprawę doktorską poświęconą amerykańskim solowym performerom i procesowi konstruowania historii USA oraz tożsamości z marginalizowanych (ze względu na rasę, płeć i tożsamość seksualną) punktów widzenia. Jego zainteresowania obejmują dramat i performans amerykański i europejski mniejszości seksualnych i etnicznych, amerykańskie kino niezależne, studia postkolonialne, feministyczne oraz gender, queer i performance studies. Stypendysta japońskiej fundacji SYLFF oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego i Sportu.

Grzegorz Zyzik

ur. 1990. Kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują interdyscyplinarne relacje pomiędzy mediami, bioart, problematykę tożsamości graczy i szeroko rozumianą kulturę gier komputerowych.

Hanna Kocur

(ur. 1990), absolwentka filologii polskiej, aktualnie studiuje filologię serbską i chorwacką na Uniwersytecie Wrocławskim.

Hanna Sieja

ur. w 1986 roku w Sosnowcu, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Śląskiego, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teoretycznie i praktycznie zgłębia dziedzinę twórczego pisania i struktury scenariusza filmowego. Prezes Stowarzyszenia Studium Literacko-Artystycznego i absolwentka SLA.

Ilona Klimek

ur. 1992, studentka krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktorka miesięcznika „Znak” i internetowego czasopisma naukowego „Polisemia”.

Irena Wiszniewska

dziennikarka, pisarka, pisząca po polsku i po francusku autorka Paroles degélées, reportaży o Litwie w Wydawnictwie Calmann-Lévy, i My, Żydzi z Polski rozmów ze współczesnymi Żydami w wydawnictwie Czarna Owca. Relacje z jej improwizacji z Madagaskaru drukowała „Gazeta Wyborcza”, a z Odessy „Le Monde Diplomatique”.

Jacek Molencki

Doktorant na kierunku kulturoznawstwo specjalizacji filmoznawstwo i wiedza o mediach Uniwersytetu Śląskiego. W 2013 r. ukończył studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo. Abiturient studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo Uniwersytetu Śląskiego. Autor artykułów na temat kultury popularnej, metod interpretacji filmów animowanych, ochrony dziedzictwa kultury.

Jakub Janik

z wykształcenia jest prawnikiem i historykiem, ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Historycznym UJ. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się także fotografią: brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, uczestnik i laureat konkursów fotograficznych o różnorodnej tematyce. Interesują go: historia rozumiana jako nieustający upływ czasu i formy rejestrowania tego zjawiska oraz szeroko pojęta literatura. Pisze, recenzuje, współtworzy audycję radiową o książkach i prowadzi fotobloga pod adresem http://youth86.flog.pl/.

Jakub Kornhauser

Jakub Kornhauser - literaturoznawca, poeta, eseista, tłumacz, współtwórca i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ, laureat Nagrody Poetyckiej Wisławy Szymborskiej za tom Drożdżownia (2016). Ostatnio wydał tom esejów rowerowych Premie górskie najwyższej kategorii (2020), monografię Preteksty, posłowia. Małe kanony literatury światowej (2019), tom prozy poetyckiej Dziewięć dni w ścianie (2019), a także przekłady książek Gherasima Luki, Miroljuba Todorovicia i Gellu Nauma. Redaktor trzech serii wydawniczych ("awangarda/rewizje" - WUJ; "Rumunia Dzisiaj" - Universitas; "wunderkamera" - Instytut Mikołowski") i czasopism ("Romanica Cracoviensia", "Nowa Dekada Krakowska"). Współpracownik Małopolskiego Instytutu Kultury, w ramach portalu Małopolska To Go projektuje i opisuje trasy rowerowe i spacerowe. Specjalizuje się w historii ruchów awangardowych w krajach Środkowej Europy i współczesnej kulturze krajów romańskich.

Jakub Przybyło

absolwent krakowskiego filmoznawstwa, doktorant nauk o sztuce na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pilny student języka japońskiego. Współredaktor książki „Kinomitografia nowego milenium” i autor kilku artykułów poświęconych kinu japońskiemu. Sekretarz redakcji czasopisma „EKRANy”.

Jakub Stępniak

absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w przekładzie. Dyplom wywalczył pracą magisterską o tłumaczeniu filmów animowanych.

Jakub Wydrzyński

kulturoznawca, publicysta, prozaik. Stały współpracownik magazynu „Kultura Enter” wydawanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Opowiadania i reportaże o współczesnym Izraelu publikował w czasopismach „Odra”, „Pogranicza” i „Akcent”. Jako animator kultury współpracował z Ośrodkiem Brama Grodzka „Teatr-NN” w Lublinie, Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, Beit Polska i Dyskusyjnym Klubem Filmowym „16”. W Instytucie Kultury UJ przygotowuje pracę magisterską na temat reprezentacji tożsamości żydowskiej w najnowszym kinie izraelskim.

Jan Elantkowski

historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gościnnie (2010/2011) pracownik naukowy w Instytucie Badawczym Historii Sztuki na Węgierskiej Akademii Nauk w ramach Stypendium Wyszehradzkiego. Obecnie doktoryzuje się w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie, a tematem jego badań są Holokaust oraz problem pamięci w węgierskiej oraz polskiej sztuce.

Jan Topolski

ur. 1982, studiował filozofię i muzykologię na UW. Od 2003 roku współpracuje jako krytyk muzyczny i filmowy z szeregiem polskich pism (m.in. "Ruch muzyczny", "Kino", "Tygodnik Powszechny", "Odra", "Reczpospolita"), jak i z zagranicznymi ("MusikTexte", "neue musikzeitung", "World New Music Magazine"). W roku 2004 współzałożył i jest od tego czasu redaktorem naczelnym jedynego polskiego magazynu poświęconego muzyce współczesnej - "Glissando". W latach 2004-2005 był stypendystą Deutscher Musikrat (Polska-Niemcy), w roku 2009-2010 realizował projekt badawczy w Paul Sacher Stiftung (Szwajcaria).

Janusz Jabłoński

ur. 1978 r., dziennikarz muzyczny i "inżynier" dźwięku. Pierwszy magnetofon: Wilga, druga klasa szkoły podstawowej. Pierwszy odtwarzacz CD: prezent na dwudzieste urodziny. Pierwsze kupione nagranie: kaseta "...And Justice For All" Metalliki.

Jarosław Sawic

publicysta muzyczny, stały współpracownik pisma „Lizard”; publikował m.in. w „Twoim Bluesie”, „Akancie" i „Midraszu”.

Joanna Bąk

absolwentka Filologii Polskiej z Edytorstwem i Komunikacją Medialną Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Studium Dziennikarskiego. Autorka tomików poetyckich „pomiędzy” (2007) i „Pan tu nie leżał” (2012). Otrzymała m.in. Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, tytuł Honorowego Laureata Międzynarodowego Campusu Artystycznego FAMA, nominację w plebiscycie 7. Nadziei Miasta Krakowa czy literacką przepustkę „Zwierciadła” za dziennik „Z perspektywy domu”.

Joanna Chludzińska

Joanna Chludzińska, rocznik 86, ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i właśnie kończy krakowskie filmoznawstwo. Uwielbia czytać XX-wiecznych klasyków i literaturę austriacką. Kręcą ją małe kinematografie, jak i duże, niezależne kino amerykańskie. Wciąż jest wierna muzycznie wielkim divom jazzowym i peruwiańskiej sopranistce. Po Krakowie porusza się tylko rowerem.

Joanna Hańderek

dr hab. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się filozofią kultury, transhumanizmem, filozofią postkolonialną. Prywatnie wielbicielka kotów i dużych ilości kawy. handerekjoanna.wordpress.com

Joanna Katarzyna Puchalska

technik, plastyk i etnolog, doktorantka w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Zafascynowana Japonią - bada tradycje wojenne Kraju Kwitnącej Wiśni i doskonali się w sztuce władania bronią. Wolne  chwile spędza na motocyklu i na górskich wędrówkach.

Joanna Sobesto

krakowianka urodzona w samym sercu lat dziewięćdziesiątych; studentka Tekstów Kultury na Wydziale Polonistyki UJ. W wolnych chwilach zwiedza i bada miasta.

Jolanta Bobala

absolwentka historii sztuki Instytutu Historii Sztuki UJ. Interesuje się przede wszystkim malarstwem przełomu XIX i XX wieku, fotografią oraz sposobami interpretacji obrazu. Współpracuje z Sekcją Edukacji MNK.

Julia Fiedorczuk

poetka, prozaiczka, tłumaczka, krytyczka literacka, doktor nauk humanistycznych, wykłada literaturę amerykańską oraz teorię literatury na wydziale anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała między innymi tomy poetyckie: „Listopad nad Narwią”, „Bio”, „Planeta rzeczy zagubionych”, „Tlen”; utwory prozatorskie: „Poranek Marii i inne opowiadania”, „Biała Ofelia”, „Nieważkość”. Jest autorką przekładów poezji Laury Riding i książki „Język przyszłości” (we współpracy z Laurie Anderson). Laureatka nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz austriackiej nagrody Huberta Burdy. Julia Fiedorczuk jest zaangażowana w popularyzację pojęcia „ekopoetyki”. Należy do stowarzyszenia ASLE (Association for the Study of Literature and the Environment). W 2015 ukazała się jej książka „Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki”.

Julia Poczynok

ukraińska krytyczka literacka, poetka, dziennikarka. Członkini Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (2013) i Towarzystwa Naukowego Szewczenki (2013), doktorantka w Katedrze Teorii Literatury i Literatury Porównawczej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Pisze pracę na temat ukraińskiej poezji eksperymentalnej końca XX i początku XXI wieku. Obecnie odbywa staż naukowy w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Pisze pracę naukową pt. „Eksperymentalizm jako kierunek kulturowo-artystyczny końca XX - początku XXI wieku”. Autorka książki poetyckiej „W stronę słońca” (2006) oraz książki krytycznej „Co będzie jutro?” (2013). Moderatorka licznych akcji literackich. Interesuje się teorią literatury, poezjografią, dziennikarstwem, krytyką literacką, postmodernizmem i awangardą, poezją eksperymentalną, sztuką współczesną, performatyką oraz kulturą nowych mediów. Urodzona w Tarnopolu; obecnie mieszka w Krakowie.

Justyna Ewa Majewska

absolwentka historii sztuki i teatrologii. Zainteresowana fotografią i sztuką współczesną.

Justyna Tabaszewska

magister filozofii, filologii polskiej i kulturoznawstwa, doktoranta w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Autorka książki "Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? O pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji" oraz artykułów publikowanych m.in. w "Tekstach Drugich" i "Przeglądzie Kulturoznawczym".

Kaja Łuczyńska

absolwentka filmoznawstwa i amerykanistyki, prelegentka filmowa, autorka bloga „Orbitowanie bez cukru”. Obecnie pracuje nad doktoratem o kinie amerykańskim po 11 września.

Kajetan Owczarek

student filologii polskiej, antropologiczno-kulturowej na UJ oraz młodszy copywriter. Zainteresowany literackim futuryzmem pasjonat branży reklamowej i nowych mediów.

Kamil Lipiński

Absolwent UAM. Publikował m.in. w French Cultural Studies, Cinéma & Cie, Journal of Aesthetics & Culture, Estetyce i Krytyce, Kulturze Współczesnej. Tłumacz z języka francuskiego.

Karolina Górniak

ur. 1990. Doktorantka w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ, absolwentka polonistyki-komparatystyki. Publikowała m.in. w „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych” i „Masce”. Współpracowała z portalem Xiegarnia.pl i Wydawnictwem ZNAK. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Interesuje się polską i anglojęzyczną poezją współczesną (szczególnie awangardową), literaturą eksperymentalną, najnowszymi teoriami literatury oraz sztuką interpretacji.

Karolina Kolenda

ur. 1982 r., historyczka sztuki, anglistka. Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się sztukę i literaturą współczesną, szczególnie brytyjską.

Katarzyna Bodziony-Szweda

absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się archeologią i historią starożytnego Egiptu. Interesuje się również kulturami Dalekiego Wschodu, zwłaszcza epoki brązu.

Katarzyna Jagodzińska

absolwentka historii sztuki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UJ. Autorka pracy doktorskiej z zakresu muzeologii Europy Środkowej. Prowadzi badania z zakresu studiów muzealnych, dziedzictwa kulturowego i komunikacji w kulturze. W 2015 roku ukazała się jej książka Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014). Członkini ICOM i AICA. Redaktorka lokalna akademickiego czasopisma z zakresu historii sztuki „RIHA Journal”. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz w Katedrze Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki UJ. W celu popularyzacji muzeów, jakie odwiedza podczas podróży, założyła blog www.museumsadvisor.com.

Katarzyna Joanna Maćkała

autorka jest doktorantką w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Zajmuje się głównie obecnością dramatu skandynawskiego i anglosaskiego w Polsce oraz rolą przekładu w teatrze.

Katarzyna Koćma

badaczka literatury, tłumaczka poezji, amerykanistka. Zajmuje się kontrkulturą lat 60., fantastyką naukową oraz zagadnieniem intertekstualności. Obecnie doktorantka Wydziału Polonistyki UJ oraz publicystka, redaktorka oraz szefowa działu korekty magazynu ogólnofantastycznego „Smokopolitan”.

Katarzyna Lemańska

studiowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wiedza o teatrze). Redaktorka działu "Teatr" na portalu e-splot.

Katarzyna Mierzwińska

ur. 1990. Absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością zarządzanie kulturą oraz ochrony dóbr kultury. Obecnie studentka studiów uzupełniających magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu historii sztuki ze specjalizacją: kuratorstwo sztuki współczesnej . Po godzinach fotografka i malarka, nieustannie zafascynowana każdym aspektem kultury.

Katarzyna Nowaczyk-Basińska

doktorantka w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, wiedzy o teatrze oraz mediów interaktywnych i widowisk. Jej zainteresowania badawcze związane są z post- i transhumanistycznymi przekształceniami kategorii humanitas oraz współczesnymi koncepcjami technologicznie produkowanej nieśmiertelności. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

Katarzyna Oczkowska

doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W swoich badaniach zajmuje się współczesną fotografią. Redaktor naczelna Internetowego Magazynu „Teatralia”. Organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych fotografii: „Niewinne oko nie istnieje” (2015) oraz „Zakłócone spojrzenie. Prawo do patrzenia i fotografia” (2016).

Katarzyna Pawlicka

ur. 1988, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się problemem reprezentacji traumy pozagładowej i estetyzacją śmierci. Nie stroni od popkultury.

Katarzyna Warmuz

doktorantka kulturoznawstwa w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Jej zainteresowania badawcze skupione są wokół myśli lewicowej, miejskiego marksizmu i artystycznych ruchów miejskich. Interesuje się również sztuką nowych mediów. Uczestniczka kursu Rosi Braidotti „Posthuman Ethics in Atropocene” na Uniwersytecie w Utrechcie.

Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz

absolwentka teatrologii w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie doktorantka w tej samej jednostce oraz słuchaczka Podyplomowego Studium Muzeologicznego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Autorka artykułów na temat historii włoskiego rytuału tarantyzmu oraz jego recepcji w czasach współczesnych. Przygotowuje interdyscyplinarną rozprawę doktorską dotyczącą fenomenu rytuału tarantystycznego w kontekście performatyki, antropologii kulturowej oraz metodologii feministycznej. Miłośniczka kultury południa Włoch i salentyńskiej pizzichi.  

Katarzyna Zahorska

Absolwentka historii oraz historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracowała z O.pl Polski Portal Kultury, „Rita Baum", „Rynek i sztuka". Regularnie publikuje w miesięczniku „Odra" oraz w magazynie artystycznym „Format". Obecnie pracuje jako kuratorka i organizatorka wystaw w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

Kinga Misiorna

absolwentka poznańskiej muzykologii i dziennikarstwa; studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych; przygotowuje pracę magisterską o alterkonsumpcji jako nowej formie konsumpcji i konsumpcji zrównoważonej; wielbicielka muzyki islandzkiej.

Klaudia Adamowicz

doktorantka Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka ostatniego roku Zarządzania Kulturą UJ. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat japońskiej kultury alternatywnej, jak również pracę magisterką o widzach Opery Krakowskiej.

Klaudia Muca

rocznik 1991. Studentka krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania: literatura współczesna, cyberprzestrzeń i badania performatywne. We „Fragile” zajmuje się administrowaniem stroną internetową, trochę dystrybucją, trochę promocją, dba o wizerunek pisma w mediach społecznościowych, tworzy też tzw. content numerów papierowych, czyli po prostu pisze teksty.

Klaudia Niemkiewicz

(Uniwersytet Warszawski, Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury Tradycyjnej Za-kresy) – doktor kulturoznawstwa, etnolożka. Przez ponad dziesięciolecie badała folklor pieśniowy Kurpiów, Lubelszczyzny, Mazowsza, ukraińskiego Polesia, Kijowszczyzny i Połtawszczyzny, sama od 1999 roku praktykuje śpiew tradycyjny. Jej zainteresowania badawcze to metody i efekty badań terenowych, a także dziedzictwo kultur ludowych we współczesności. Szczególnie interesuje ją żywotność ludowej ontologii w ujęciu socjologicznym.

Konrad Gęca

muzyk, animator, członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, organizator cyklu spotkań ze sztuką dźwięku Muzykoterapia.

Krzysztof Siatka

historyk i krytyk sztuki, kurator. Interesuje się sztuką 2. połowy XX wieku, w szczególności lat 70-tych i współczesną.

Krzysztof Siwoń

absolwent kulturoznawstwa (specjalność filmoznawstwo), doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne zainteresowania: kino polskie, rola dźwięku w filmie oraz muzyka.

Krzysztof Sztafa

ur. 1991, pochodzi z gór, mieszka w Krakowie. Publikuje w prasie i internecie. Jeszcze studiuje, ale już bez przekonania.

Krzysztof Topolski aka Arszyn

ur. 1973, perkusista, muzyk elektroniczny, autor instalacji dźwiękowych, improwizator.

Łukasz Białkowski

doktor w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UJ, zajmuje się zagadnieniami sztuki najnowszej. Publikuje eseje, teksty krytyczne i tłumaczenia z języka francuskiego.

Łukasz Grabuś

doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Polonistyki, specjalizacja teatrologia. Interesuje się operą i teatrem muzycznym.

Łukasz Orbitowski

ur. 1977 r., absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz. Pisze gęstą prozę z twardymi bohaterami ("Złe Wybrzeża" 1999, "Szeroki, głęboki, wymalować wszystko" 2002, "Wigilijne psy" 2005, "Horror show" 2006). Za powieść "Tracę ciepło" (2007) otrzymał nagrodę Krakowska Książka Miesiąca.

Maciej Czerwiński

dr hab., filolog slawista, pracownik naukowy UJ, publicysta, krytyk literacki, tłumacz. Autor książek i esejów poświęconych Chorwacji i krajom byłej Jugosławii, a także problematyce teoretycznej z zakresu semiotyki i kultury. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Herito”, „Znaku”.

Maciej Maryl

asystent w Instytucie Badań Literackich PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz.  Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Komisji Fulbrighta. Publikował teksty i przekłady m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „LiteRacjach” oraz w polsko- i angielskojęzycznych tomach zbiorowych. Autor rozprawy doktorskiej poświęconej życiu literackiemu w Internecie. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym oraz związkami technologii z kulturą.

Maciej Topolski

(ur. 1989) tłumacz, eseista, poeta, redaktor. Doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z serwisami taniecpolska.pl oraz Opcje 1:1. Były redaktor niedoczytania.pl (2009–2011). Przygotował wybór wierszy Adama Wiedemanna Domy schadzek (2012). Publikuje w ogólnopolskich czasopismach literackich. Mieszka w Krakowie.

Magda Heydel

pracuje w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Opublikowała m.in. "Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej" (2003), "Gorliwość tłumacza". "Przekład poetycki w dziele Czesława Miłosza" (2013) oraz antologię "Współczesne teorie przekładu" (2009, wraz z Piotrem Bukowskim). Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Przekładaniec”. Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. dzieła Virginii Woolf, Josepha Conrada i Seamusa Heaneya.

Magda Raczek

rocznik 1979, absolwentka kulturoznawstwa o specjalizacji teatrologicznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień zajmuje się produkcją teatralną oraz prowadzeniem wortalu "Teatralia" (www.teatralia.com.pl). Interesuje się wszelkimi aspektami przestrzenności i wizualności. Od zajmowania się tylko i wyłącznie teatrem odciągają ją wciąż inne pasje, takie jak film, antropologia kultury oraz tęsknota do nauk ścisłych.

Magdalena Czerny-Kehl

rocznik 86. Absolwentka kulturoznawstwa o specjalizacji teatrologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ukończyła kierunek Menedżer Kultury. Na stałe współpracuje z Internetowym Magazynem Teatralnym „Teatralia”. Pracowała w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach.

Magdalena Czubaszek

ur. w 1989 w Gdańsku. Studentka ostatniego roku kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autorka „Tajnych Dzienników Gdańskich”.

Magdalena Komborska

ur. w 1982 roku, niezależna kuratorka i krytyczka sztuki, wykładowca UAP i UAM w Poznaniu, kuratorka wystaw Galerii ON w Poznaniu.

Magdalena Nowicka Chomsk

absolwentka filologii chorwackiej i serbskiej na uniwersytecie Adama Mickiewicza. Współpracuje z serwisem muzycznym Muno.pl, „kulturą Miasta” i „Balkanunited”.

Magdalena Skrzypczak

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni. Studiuje na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się teorią procesu twórczego, antropologią twórczości, koncepcjami podmiotowości w literaturze nowoczesnej. Przygotowuje książkę poświęconą pisarstwu Tadeusza Kantora. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego. Podróżuje, żeby móc pisać; pisze, żeby widzieć. Publikowała między innymi w „Arteriach", „Fragile", „Blizie", „Zagadnieniach Rodzajów Literackich", „Czytaniu Literatury" oraz w tomach zbiorowych.

Magdalena Sławińska

absolwentka rosjoznawstwa i psychologii, doktorantka w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Magdalena Stoch

doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się teorią literatury, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowej teorii płci, również w ujęciu dydaktycznym. Członkini grupy krytyczno-literackiej HiKryTe, działającej przy ŚOK w Krakowie.

Maja Dziedzic

absolwentka filologii rosyjskiej i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorantka dr. hab. Wojciecha Owczarskiego z Instytutu Filologii Polskiej UG (Zakład Antropologii kultury i Krytyki Artystycznej). Nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym "Collegium Gedanese". Zainteresowania: filozofia gnozy, twórczość rosyjskich symbolistów, poezja Tadeusza Różewicza.

Maja Jarnuszkiewicz

absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; publikowała w „Terminusie”, „Ruchu Literackim”, „LiteRacjach”, „Fragile”, „Frazie” oraz w tomie zbiorowym Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego.

Małgorzata Greszta

studentka muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, związana z magazynem „Glissando”. Interesuje się kognitywistyką i filozofią nauki; zajmuje się też grafiką.

Małgorzata Kaźmierczak

ur. 1979 w Krakowie; doktor historii, redaktorka anglojęzycznego portalu http://livinggallery.info, w latach 2011-2014 sekretarz redakcji pisma „Sztuka i Dokumentacja”. Autorka tekstów o sztuce. Od 2004 roku niezależna kuratorka i organizatorka wydarzeń artystycznych, w szczególności festiwali performance. W latach 2014-2016 dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, obecnie dyrektorka Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie.

Małgorzata Lebda

doktor nauk humanistycznych, wyróżniona Stypendium Twórczym Miasta Krakowa (2006), Stypendium Grazelli (2006), Stypendium MKiDN (2012). Autorka tomów poetyckich „Otwarta na 77 stronie” (2006) i „Tropy” (2009), Granica Lasu (2013). Mieszka w Krakowie. Fotografuje i pracuje naukowo (interesuje się relacjami pomiędzy literaturą i sztukami wizualnymi).

Małgorzata Major

doktorantka Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się nowomedialnym odbiorem seriali telewizyjnych typu post-soap, figurą antybohatera w amerykańskiej popkulturze oraz socnostalgiczną recepcją polskich seriali okresu PRL-u. W 2014 roku ukazała się redagowana przez nią książka „Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji”.

Małgorzata Micuła

doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje pracę doktorską pt. Afirmacja codzienności w sztuce Young British Artists, poświęconą fascynującej dekadzie w sztuce brytyjskiej, jaką były lata 90. XX wieku. Jako historyk sztuki interesuje się także śladami sztuki dawnej w sztuce współczesnej.

Małgorzata Pawłowska

ur. 1988, absolwentka dziennikarstwa, studentka V roku filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie studiuje na Middlesex University w Londynie w ramach programu Erasmus. Uwielbia popkulturę i kino gatunkowe. Uważa, że „2001: Odyseja kosmiczna” jest najlepszym filmem w historii kina.

Marcin Ciemniewski

ur. 1985 r., absolwent wiedzy o teatrze, specjalność dramatologiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz student filologii orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się tradycjami teatralnymi Indii Południowych.

Marcin Orliński

ur. 1980 r., poeta, krytyk literacki. Ukończył filologię na Uniwersytecie Warszawskim,. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. Laureat wielu nagród literackich. Redaktor "Zeszytów Poetyckich". Wydał tom wierszy "Mumu humu" (Zielona Sowa, Kraków 2006). Publikował w czasopismach takich, jak "Gazeta Wyborcza", "Twórczość", "Odra", "Kresy", "Akcent", "Tygodnik Powszechny", "Topos", "Wakat" czy "Studium". Tłumaczony na język angielski i szwedzki. Mieszka i pracuje w Warszawie. Więcej na stronie: www.marcinorlinski.pl.

Marco Bruno

poeta, nowelista, krytyk, eseista, tłumacz. Doktorant na Wydziale Filologii Włoskiej, Literatury Porównawczej i Językoznawstwa oraz student Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie w Bari. Obecnie mieszka w Krakowie, gdzie uczy się języka polskiego i studiuje polską literaturę.

Marek Chołoniewski

Urodzony w 1953 r. w Krakowie, ukończył studia gry na organach (L. Werner), teorii muzyki i kompozycji (B. Schaeffer) oraz muzyki elektronicznej (J. Patkowski) w krakowskiej Akademii Muzycznej. W 1977 roku założył Muzykę Centrum, od 2000 jest kierownikiem Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest założycielem i współtwórcą wielu zespołów, m.in.: Pociąg Towarowy, CH&K&K, mc2 duo, Kinetic Trio. Pisze muzykę instrumentalną i elektroakustyczną dla radia, filmu i TV, jest autorem instalacji dźwiękowych i wideo, projektów audiowizualnych, przestrzennych i sieciowych. Koncertuje, prowadzi kursy i wykłady na całym świecie. Jest inicjatorem wielu projektów międzynarodowych: m.in. Festiwal Audio Art (1993), Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Współczesnej Kraków/Stuttgart (1993), GlobalMix (1998), GPS-Art (2000), Bridges (2003), Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej (2005), Polska Sztuka Dźwiękowa w Chinach (2006). W 2006 otrzymał Nagrodę Honorową ZKP, Nagrodę Ministra Kultury oraz Independent Project Grant fundacji CEC ArtsLink w Nowym Jorku. Od 2008 jest sekretarzem Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej (CIME/ICEM). W 2011 r. otrzymał tytuł profesora sztuki.

Marek Łasisz

ukończył kierunek Kulturoznawstwo: Cywilizacje Starożytne Świata na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród jego zainteresowań naukowych znajduje się problematyka kultur prekolumbijskich w Ameryce. Interesuje się epoką kamienia, ewolucją człowieka i zagadnieniem pierwszej kolonizacji Nowego Świata. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Marek Styczyński

żywa legenda polskiej muzyki awangardowej, współzałożyciel grup Atman i Projekt Karpaty Magiczne. Z wykształcenia leśnik i specjalista ds. ochrony przyrody w dyrekcji Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Beskid Sądecki). Współwłaściciel Galerii „Stary Dom” w Nowym Sączu, gdzie zgromadzone są instrumenty etniczne oraz dokumentacje podróży i sesji nagraniowych. Współautor książek "Ucho jaka", "Spisz. Od Pienin po Paj" oraz "Słowacja. Karpackie serce Europy".

Maria Hussakowska

historyczka i krytyczka sztuki. Zajmuje się współczesnym muzealnictwem, kuratorstwem, historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, sztuką amerykańską. Od 1971 roku pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1981 roku uzyskała stopień doktora (rozprawa: „Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym"), a w 2003 roku stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa: „Minimalizm w sztukach wizualnych"). Członkini AICA, do 2009 roku członkini Zarządu Polskiej Sekcji AICA.

Maria Janus

doktorantka w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, studentka kierunku pedagogika teatru współprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, absolwentka kierunku aktorskiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku, a także kulturoznawstwa, spec. produkcja teatralna na Uniwersytecie Łódzkim. Studiowała też w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą teatru lalek oraz dramaturgii dla dzieci i młodzieży; w swojej pracy łączy doświadczenie praktyka z refleksją teoretyczną.

Mariusz Gierek

student filologii polskiej (spec. komunikacja społeczna) krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Uzależniony od internetu muzyk-amator, fotografujący od czasu do czasu opuszczone miejsca. Interesuje się progresywną muzyką metalową, fotografią architektury oraz aktu.

Mariusz Gradowski

muzykolog i antropolog kultury, asystent w Instytucie Muzykologii UW.

Mariusz Pisarski

krytyk, tłumacz i producent e-literatury. Autor chapbooka "Michael Joyce. Polski pisarz". Współredaktor książki "Literatura i nowe media" oraz chapbooka "Hyper(de)Scription. On video poems of Katarzyna Giełżyńska" (wraz z Piotrem Mareckim). Założyciel pisma „Techsty”, redaktor „Ha!artu”. Członek Electronic Literature Organization oraz Association of Computing Machinery. Mieszka w Londynie.

Marta Anna Zabłocka

ur. 1990, absolwentka komparatystyki literackiej oraz kulturoznawstwa, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marta Guillermo-Sajdak

doktorantka językoznawstwa UJ. Absolwentka komparastyki i oraz nauczania języka polskiego jako obcego. Mieszka w Urugwaju i zajmuje się odkrywaniem Ameryki Południowej.

Marta Kaflińska

doktorantka w Instytucie Archeologii UJ. Zajmuje się neolitem w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. skarbów. Interesuje się również problematyka antropogenezy człowieka.

Marta Kargól

doktor antropologii kulturowej, absolwentka historii i historii sztuki. Interesuje się kulturą materialną, a zwłaszcza historią ubioru i mody, strojami regionalnymi oraz odzieżą etniczną. Fascynuje ją język niderlandzki, a także historia, sztuka i etnografia Holandii. Prywatnie jest kolekcjonerką lalek w strojach historycznych i ludowych.

Marta Kolorz

absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Napisała pracę magisterską poświęconą postaci wampira w kinie i telewizji. Od kilku lat częściej lub rzadziej współpracuje z kilkoma portalami filmowymi. Członkini DKF-u Filmoznawcy UJ. Korektorka w portalu 16mm.

Marta Kufel

absolwentka dramatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalności teatrologicznej. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami polskiego teatru muzyczności. Próby łączenia chrześcijańskiej teologii z wybranymi zjawiskami polskiego teatru realizuje w ramach projektu "Liturgia Najniższej Rangi Teatru Miłości i Śmierci Tadeusza Kantora". Publikowała w "Teatrze" i "Nietakcie".

Marta Lisok

ur. 1983, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyczka, kuratorka Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Marta Półtorak

rocznik 1976. Od 2008 roku pisze i wydaje poezję i felietony. W lipcu 2009 ukazał się jej debiutancki arkusz poetycki "Globalne Zadymy" na łamach "Fragile", a w marcu 2010 tomik poezji "Transmisje NA ŻYWO". Absolwentka Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunkach: historia i dziennikarstwo. Współpracowała z Polską Agencją Prasową (2000) oraz z redakcją Faktów TVN (1999). Pisuje dla portali Interia, Stacja Kultura, ViaPoland. Należy do Koła Młodych przy SPP w Krakowie.

Marta Sikorska

ur. 1978. Miłośniczka filmów dokumentalnych od czasów studiów filmoznawczych w Krakowie i pierwszego zetknięcia z Krakowskim Festiwalem Filmowym. Obecnie urzędniczka w Warszawie. Współprowadzi klub kolacyjny The Gustators. Najlepiej czuje się w kinie. Lubi długie spacery i grube książki.

Marta Snoch

studentka filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się historią kina oraz związkami między filmem, sztuką i literaturą. Autorka  rozdziału poświęconego Janowi Szczepanikowi w publikacji Ludzie Nauki dla Niepodległej pod redakcją historyczną prof. dr hab. Jerzego Sperki.    

Martyna Kleszcz

absolwentka filozofii i kulturoznawstwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Martyna Nowicka

absolwentka MISH UJ, doktorantka na Wydziale Historycznym UJ. Współpracuje z krakowską Gazetą Wyborczą i korporacją Ha!Art.

Martyna Włosowicz

absolwentka komparatystyki i filologii rosyjskiej na UJ. Ostatnio czyta, ogląda i myśli na Kaukazie.

Marzena Kotyczka

literaturoznawca i kulturoznawca, kończy doktorat w zakresie antropologii w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Pieczeniem ciast i cukiernictwem interesuje się od strony praktycznej, jak i teoretycznej.

Mateusz Chról

ur. 1995. Eseista o filozoficznym zacięciu, a także doraźny krytyk filmowy. Pisał dla „Racjonalisty”, „Nowej Orgii Myśli”, „artPapieru” i „Fragile”.

Mateusz Curyło

filozof i gracz komputerowy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie gra w Tekken Tag Tournament 2 i Pro Evolution Soccer 2013 oraz pracuje nad doktoratem o filozofii mediów. Próbuje usystematyzować namysł nad medialną technogenezą podmiotu. Interesuje się światem.

Maurycy Wiliczkiewicz

ur. 1987, studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2016–2017 był kuratorem projektu Archiwum WRO w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu.

Michał Bryda

studiuje komparatystykę na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracuje z magazynem polecającym książki „Literadar”,  poza literaturą i sztuką interesuje się żeglarstwem oraz tańcem ludowym (członek ZPiT AGH „Krakus”)

Michał Górczyński

jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Od 1998 roku zajmuje się pisaniem muzyki na różne obsady oraz muzyki dla teatrów dramatycznych i lalkowych (około 25 spektakli). Czynnie zajmuje się improwizacją i interpretacją muzyki współczesnej. Występował jako solista z takimi zespołami jak: de Ereprijs, Kwartet Śląski, Orkiestra Aukso, Filharmonia Podlaska, Filharmonia Szczecińska. Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Współczesnej w Darmstadt, gdzie prezentował swoje autorskie techniki wykonawcze na klarnecie basowym. Jest twórcą instalacji, tekstów teoretycznych na temat autorskich teorii, audycji radiowych oraz filmów undergroundowych. Od 2002 roku współtworzy zespół "Kwartludium" specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Od 2008 roku pracuje nad poszerzaniem możliwości brzmieniowych klarnetu basowego, inspirując się beatboxem i współpracując z jednym z najlepszych polskich beatboxerów, Patrykiem "Tik Takiem" Matelą.

Michał Hyjek

artysta i naukowiec. Projektant instalacji interaktywnych dynamicznie łączących świat fizyczny z wirtualnym. Razem z Mateuszem Michałkiem tworzą AIORAI SYSTEMS, który poszerza możliwości rzeźby i komunikacji wizualnej o nowe technologie komunikacyjne takie jak prywatne sieci bezprzewodowe i łączność radiowa. Doktorant na ASP w Krakowie na Wydziale Intermediów. Stypendysta Ministerstwa Kultury Narodowej. Miłośnik deskorolki, kawy i rapu.

Michał Kłosowski

ur. 1991. Redaktor portalu www.jagiellonski24.pl, współpracownik serwisu www.madreksiazki.org i kwartalnika „Pressje”. Interesuje się antropogenezą oraz pierwotnymi formami sztuki.

Michał Libera

socjolog, krytyk muzyczny i organizator wydarzeń muzycznych, m.in.: "plain.music", "Zakrzywienia Igły", "Playback-Play", "The Song Is You"; współpracował z festiwalem "Ad Libitum". Jest autorem programu wykładów "Weksacje. Muzyka nowa i nie-nowa w XX wieku" w CSW w Toruniu. Prowadzi autorskie audycje w Programie II Polskiego Radia, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Publikował m.in. w pismach: "Glissando", "Res Publica", "Kultura Współczesna", "Skug".

Michał Piętniewicz

Poeta, krytyk, prozaik, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa UJ. Opublikował Oddział Otwarty (Wrocław 2008), Odpoczynek po niczym (Kraków 2011), Tarnowskie baśnie i mity (Kraków 2012), Na oścież (Warszawa 2014). Publikował swoje szkice i wiersze m.in w "Akcencie", "Twórczości", "Zeszytach Literackich", "Arcanach", "Dekadzie Literackiej", "Nowej Dekadzie Krakowskiej", "Fragile", "Odrze" oraz "Ha!arcie". Stypendysta Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie literatury w roku 2012. Obecnie członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz uczestnik grantu uczelnianego "Obrazy Boga w literaturze polskiej".

Michał Wasilewski

doktor nauk o Ziemi, geoarcheolog, nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół możliwości zastosowań metod przyrodniczych w archeologii. Specjalizuje się w badaniach prehistorii i mitologii Ameryki Południowej. Autor książek - "Minerał jako lek - pomiędzy starożytnością a współczesnością" i "Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej. Minerały, skamieniałości, skały".

Michalina Peruga

historyczka sztuki i filmoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego. Tłumaczka list dialogowych do filmów, autorka tekstów o filmie i sztuce. Współpracowała i współpracuje z festiwalami filmowymi oraz instytucjami kultury z Łodzi i Warszawy. Regularnie publikuje w film.org.pl oraz  niezlasztuka.net.

Miłosz Markiewicz

historyk sztuki i kulturoznawca, doktorant w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się myślą markiza de Sade oraz etyką posthumanizmu. Uczestnik międzynarodowego seminarium „Human/Inhuman/Posthuman” prowadzonego przez Rosi Braidotti na Uniwersytecie w Utrechcie.

Miłosz Stelmach

absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor działu Film we "Fragile".

Monika Barwińska

ur. 1978 r., lingwistka, mieszka i pracuje w Niemczech, interesuje się wielokulturowością, kulturą współczesną i zagadnieniem postpamięci w literaturze i sztuce

Monika Krasulak

absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie studentka zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktorka kulturalnego portalu Oblicza Kultury.

Monika Nęcka

pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na stanowisku adiunkta. Wykładane przedmioty: pedagogika, metodyka edukacji artystycznej, metodyka warsztatów twórczych oraz w ramach arteterapii: dzieło sztuki jako element terapii, wizualne kształtowanie relacji interpersonalnych. Autorka programu historii sztuki dla edukacji wczesnoszkolnej oraz zestawu ćwiczeń dla dzieci w zakresie identyfikacji kulturowej. Członek Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA oraz członek Forum-Kraków.

Monika Ples

absolwentka edytorstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor, pisze o teatrze i sztuce współczesnej; współpracowała m.in. z "Zeszytami Literackimi".

Monika Sadowska

absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa. Przygotowuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozprawę doktorską poświęconą twórczości Stefana Grabińskiego. Zajmuje się kulturą popularną, horrorem, antropologią ciała i filmem.

Monika Selin

magister, edukator Błękitnej Szkoły przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Hel.

Monika Wąsik

teatrolożka i kulturoznawczyni. Adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego.

Natalia Brajner

absolwenta komparatystyki i teatrologii, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Natalia Cieślak

studentka w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Interesuje się malarstwem monumentalnym w XIX i XX wieku, statusem obrazu w sztuce drugiej połowy wieku XX, a także sztuką abstrakcyjną (od początków ruchów awangardy aż po czasy współczesne).    

Natalia Kućma

doktorantka  w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się analizą komiksów z perspektywy filozofii kultury. Wraz z promotorką organizuje corocznie konferencję „Kultura wykluczenia?” oraz „Filozofia technologii”.

Olga Grzelak

studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku performatyka przedstawień; przygotowuje pracę magisterską dotyczącą współczesnej fotografii teatralnej. W 2016 roku obroniła pracę licencjacką pt. Konstytuowanie podmiotowości twórczej. Romantyczny lęk przed wpływem. Shelley – Słowacki na kierunku polonistyka-komparatystyka. Zajmuje się problematyką autentyczności i wizualnymi aspektami współczesnej kultury

Olga Kosińska

absolwentka kulturoznawstwa UJ i studentka zarządzania kulturą UJ. Interesuje się kulturą współczesną, obecnie ze szczególnym uwzględnieniem badań nad YouTube.

Pamela Jakiel

ur. 1993 w Opolu, studentka filmoznawstwa i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej, laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Interesuje się duchowością, religiami Wschodu oraz psychologią Carla Gustava Junga.

Patrycja Cembrzyńska

ukończyła historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Gender-Kulturowej Tożsamości Płci w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwerstytetu Jagiellońskiego. Napisała doktorat o nowoczesnej utopii jedności. Publikowała m.in. w "Kontekstach", "Opcjach", "Exicie", "Biuletynie Historii Sztuki", "Sztuka.pl - Gazecie Antykwarycznej".    

Patrycja Jakus

studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się badaniami performatywnymi, socjologią przedmiotów i muzyką współczesną.

Patryk Gałuszka

obronił pracę doktorską na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest pracownikiem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz badaczem w The Max Planck Institute for the Study of Societies. Jego zainteresowania badawcze dotyczą marketingu muzyki, ekonomii kultury oraz ekonomii własności intelektualnej. Prowadzi naukowego bloga poświęconego zagadnieniom z zakresu zarządzania kulturą dostępnego pod adresem http://pga.blox.pl.

Paulina Adamczyk

historyk sztuki, muzealnik, autorka esejów o sztuce oraz prozy, poezji, recenzji książkowych. Dotychczas jej teksty ukazywały się na łamach, m.in. „Arteonu", „Twórczości", „Migotań", „Tekstualiów", „Nowych Książek", „Magazynu literackiego Książki". Zadebiutowała tomikiem poezji Przeszłość chwili obecnej wydanym nakładem Wydawnictwa Mamiko.

Paulina Olszewska

ur. 1985, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się współczesną sztuką chińską, nowymi mediami oraz sztuka kobiecą. Z zamiłowania podróżniczka. Autorka tekstów do katalogów.

Paweł Bagiński

autor tekstów literackich, socjolog, student MISH UW. Publikował w "Cegle" i "Wakacie".

Paweł Jarodzki

malarz, współzałożyciel grupy Luxus, prowadzi pracownię na wrocławskiej ASP i jest kuratorem wystaw we wrocławskiej galerii BWA.

Paweł Kaczor

ur. 1992, student filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Paweł Pachla

student kulturoznawstwa o specjalności teksty kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor bloga O szeroko pojętej kulturze.

Piotr Cyniak

historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się sztuką pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, grafiki i malarstwa polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Publikował w „Quarcie”, „Ochronie Zabytków”, „Renowacjach i Zabytkach”, „Rzucie” i „Spotkaniach z Zabytkami”.

Piotr Sikora

studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niezależny kurator, współpracuje z Fundacją Sztuki Wschód oraz korporacją art world.

Piotr Sobolczyk

dr hab., autor m.in. dwóch książek o Mironie Białoszewskim (Dyskursywizowanie Białoszewskiego, t. I, 2013, t. II, 2014), z których pierwsza ukazała się w angielskim przekładzie w 2018 r. jako The Worldview – The Trope – and the Critic. Critical Discourses on Miron Białoszewski, ponadto książek o literaturze queerowej: Queerowe subwersje. Polska literatura homotekstualna i zmiana społeczna (2015), Polish Queer Modernism (2015) i Gotycyzm – modernistyczny sobowtór odmieńca (2017). Aktualnie przygotowuje krytyczne wydanie traktatu Sztuka geniuszu Baltasara Graciána w swoim przekładzie wraz z towarzyszącą mu autorską antologią poezji hiszpańskiego siglo de oro. Współtwórca rocznika poświęconego Mironowi Białoszewskiemu „MiroFor” (numer 1 w druku).

Piotr Szczepanik

student II roku SUM w Instytucie Archeologii UJ. Interesuje się kulturami archeologicznymi Starego i Nowego Świata oraz najnowszymi technologiami w archeologii, głównie nieinwazyjnymi metodami badań archeologicznych.

Piotr Tkacz

interesują go rozmaite aspekty i formy dźwięku, pisze dla serwisów Nowamuzyka.pl, Diapazon.pl, Emd.pl/wiki, publikował w "Glissandzie" i "Jazz Forum", prowadzi blog nausznie.blogspot.com.

Piotr Zieliński

pracuje na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.  Zajmuje się zjawiskami falowymi w układach niskowymiarowych, prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z fizyki i fizjologii dźwięku.

Piotr Żołądź

doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt.: Księga istot osobliwych. Cykl wiedźmiński Andrzeja Sapkowskiego. Zajmuje się współczesną literaturą polską oraz twórczością Christophera Marlowe’a. Publikował m.in. w „Ruchu Literackim”.

Piotr Żywicki

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce postępowania egzekucyjnego. Jego pozazawodowe zainteresowania koncentrują się wokół nauk przyrodniczych i prehistorii. Jest melomanem, a także miłośnikiem literatury i malarstwa.

Przemysław Piekarski

polonista orientalista, judaista, tłumacz i nauczyciel akademicki. Zakochany w kulturze indyjskiej i żydowskiej. Swą miłością od wielu lat zaraża wszystkich wokół, pisząc (głównie na temat tradycji mistycznych Orientu), prowadząc wykłady (o teatrze, religii, cywilizacji indyjskiej), organizując warsztaty (języka jidysz, kuchni koszernej) i wyprawy na subkontynent indyjski w miejsca sobie tylko znane.

Przemysław Rojek

(1978), nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów, doktor literaturoznawstwa, niedoszły pracownik naukowy, były redaktor kilku sieciowych przestrzeni Biura Literackiego. Autor – między innymi – książki o Aleksandrze Wacie oraz dwóch wampirycznych (czyli niedoumarłych) miejsc w internecie: bloga Bartleby de Angola oraz publikowanego w biBLiotece cyklu tekstów Wieża Kurremkarmerruka.

Radosław Palonka

doktor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się archeologią i historią kultur indiańskich Ameryki Północnej. Interesuje się także społecznymi i ekonomicznymi problemami współczesnych Indian.

Rafał Majka

absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Współredaktor czasopisma naukowego poświęconego studiom queer, InterAliów (www.interalia.org.pl). Obecnie jest doktorantem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS w zakresie kulturoznawstwa; w dysertacji bada perspektywy radykalnej polityki na styku studiów queer i studiów postanarchistycznych. Jego zainteresowania obejmują studia kulturowe, gender oraz queer studies, feminizm, filozofię polityczną, współczesne teorie krytyczne, antropologię kultury, antropogeografię oraz ruchy społeczne. Jest członkiem stowarzyszenia Młodzi Socjaliści. Współprowadzi filozoficzno-aktywistyczny blog "Hodowla Idei" (www.hodowlaidei.blogspot.com).

Rafał Mazur

muzyk, filozof. Gra na akustycznej gitarze basowej, głównym polem jego zainteresowań jest swobodna improwizacja, kolektywna i solowa w muzyce współczesnej. Doktorant w Zakładzie Filozofii Kultury na Wydziale Filozoficznym UJ. W pracy badawczej zajmuje się rekonstrukcją daoistycznych podstaw filozoficznych strategii działania stosowanych w praktyce artystycznej kręgu wenren – konfucjańskich filozofów-urzędników. Główne zainteresowania filozoficzne: estetyka, estetyka ewolucyjna, filozofia dźwięku.

Rafał Stanowski

dziennikarz i krytyk filmowy, zastępca kierownika działu kultury w "Dzienniku Polskim", współpracownik Onet.pl i Portalu Filmowego, redaktor magazynu "Magnes Miasta". Dziecko pokolenia Quentina Tarantino, zakochany w kinie, które wywołuje moralny niepokój bez mówienia wprost wielkimi literami. Entuzjasta komiksu i streetartu (członek Małopolskiego Studia Komiksu), który ciągle ma ochotę wziąć do ręki kamerę i być jak Thierry Guetta.

Robert Rybicki

ur. w 1976 r. w Rybniku, żyje, pisze, oczekuje na tom Dar Meneli w WBPiCAK w Poznaniu, mieszka w Krakowie; nikt na razie ze środowiska literackiego o niego nie musi się martwić, nawet Szczepan Kopyt.

Roksana Sitniewska

absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; obecnie studentka kulturoznawstwa.

Sebastian Latocha

absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie jeszcze student etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Uwielbia książki Olgi Tokarczuk i jak bieguni wierzy, że zło ma największą moc, gdy człowiek stanie w miejscu. Dlatego podróżuje, nawet bardzo blisko.

Sebastian Porzuczek

student filologii polskiej specjalności antropologiczno-kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat XXI (3. nagroda) oraz XXII (1. nagroda) edycji konkursu na najlepszą pracę roczną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania oscylują wokół teorii i filozofii literatury, ponowoczesności, estetyki postmodernizmu oraz problematyki afektów w kulturze. Publikował w „Kontekstach Kultury”.

Sebastian Pytel

rocznik ’84. Wyróżniony w XX Konkursie im. Krzysztofa Mętraka. Publikuje w prasie i internecie. Współautor książek David Cronenberg w oczach krytyków filmowych (2016) i David Lynch. Polskie spojrzenia (2017). Fanatyk Bloodborne'a, Davida Lyncha i Cormaca McCarthy'ego.

Sebastian Suder

student zarządzania kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się malarstwem romantycznym, net artem i muzeologią. Twórca projektu „reprodukcja".

Sławomir Czapnik

adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor monografii "Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)", współredaktor monografii o Kościołach i religii w Polsce, a także o Izraelu (obie w przygotowaniu), autor i współautor około 40 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: myśl Karola Marksa i marksizm, nauka o komunikowaniu, bezpieczeństwo narodowe, terroryzm, płynna nowoczesność.

Stefan Papp

Urodził się 10. kwietnia 1932 r. w Czerniowcach. W 1947 przyjechał z Rumunii do Polski. Uczęszczał do Gimnazjum Snycerskiego w Cieplicach, do Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem oraz do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracu­jących w Jeleniej Górze, gdzie w 1952 r. zdał maturę. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego, ukończył dyplomem w 1958 r. W 1996 r. obronił doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się rzeźbą, kolażem, grafiką, rysunkiem satyrycznym i artystycznym, sztuką akcji; publicystyką kulturalną, teorią i krytyką sztuki, metodologią kształtowania przestrzeni społecznej oraz teorią postrzegania środowiska. W latach 1979 - 2001 wykładał na Wydzia­łach Design i Architektury Fachhochschule w Münster (RFN).

Sylwia Czubała

ur. 1987 roku, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2011), stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009/2010), zainteresowania badawcze: działania performatywne, sztuka video, dokumentacja sztuki współczesnej, edukacja artystyczna. W pracy twórczej posługuje się wieloma mediami.

Sylwia Papier

ur. 1992, absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sylwia Więcek

ur. 1993, studentka krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szczególnie zainteresowana wpływem matematyki na literaturę.

Szymon Kula

absolwent Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obecnie studiuje w Glasgow School of Art w Szkocji. Laureat nagrody Santander Universidades za wszechstronną działalność artystyczną oraz stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza i Prezydenta Miasta  Katowice.

Tomasz Bohajedyn

ur. w 1974 roku w Bieczu. Grafik i rysownik, także autor tekstów. Studia ukończył na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilkanaście lat pracował jako redaktor w Wydawnictwie Ossolineum. Obecnie jest rysownikiem polskiej edycji „Le Monde diplomatique”. Rysunki, grafiki i teksty publikuje również w „Albo albo. Problemy kultury i psychologii”, „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce Politycznej”, „Lodołamaczu”, „Midraszu”, „Przekroju”, „Ricie Baum” i berlińskim „floppy myriapoda”. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych, na przykład w Klubie Polskich Nieudaczników w Berlinie, w Le Madame w Warszawie, w Falansterze we Wrocławiu oraz na festiwalach sztuki współczesnej Kontrapunkt w Szczecinie i Labirynt we Frankfurcie. Dotychczas wydał pięć książek poetyckich: „Kongo” (Warszawa 2007), „Spaghetti western” (Warszawa 2008), „Osad” (Warszawa 2010), „Liga zwalczania śmierci pozornej” (Wrocław 2012) i „Las idzie” (Warszawa 2012). Mieszka w Nowej Hucie – aktualnie najbardziej zielonej dzielnicy Krakowa.

Tomasz Gregorczyk

dziennikarz muzyczny. W centrum jego zainteresowań znajduje się jazz i muzyka improwizowana. Prowadzi cykliczne audycje w Programie II Polskiego Radia ("Czas na Jazz” i "Rozmowy improwizowane”), jego audycja "Improwizator" (we współ. z Januszem Jabłońskim) została nominowana do nagrody Prix Italia w 2011 roku. Publikował m.in. w serwisach "Diapazon", "Independent", "Kultura Enter", "Jazzarium" oraz w pismach "Glissando", "Twój Blues", "Jazz Forum". Jest stałym felietonistą poświęconego muzyce klasycznej miesięcznika "Muzyka w Mieście".

Tomasz Misiewicz

urodzony w 1966 roku Warszawiak, członek Związku Autorów i Kompozytorów (ZAKR). Autor felietonów, opowiadań, recenzji teatralnych, filmowych książkowych opublikowanych w rozmaitych pismach o charakterze kulturalnym, jak na przykład: „Twórczość”, „Kresy”, „Borussia”, „Topos”, „Akcent”, „Odra”, „Opcje”, „FA-ART.”, „Tygiel Kultury”. Nakładem wydawnictwa Goneta ukazał się zbiór jego wierszy dla dzieci pt. Wierszyki z dreszczykiem. Autor pięćdziesięciu polskich tekstów do słów barda francuskiej pieśni Georgesa Brassensa.

Tomasz Rachwald

ur. 1987, absolwent filmoznawstwa, doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Urszula Honek

urodzona w 1987 r.. Doktorantka kulturoznawstwa. Artykuły, szkice, recenzje publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Arkadii”, „Toposie”, dwutygodniku.com oraz pracach zbiorowych. Autorka książki poetyckiej „Sporysz” (WBPiCAK, 2015).

Wit Pietrzak

adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowany współczesną literaturą polską i anglojęzyczną, teorią literatury oraz przekładem literackim.

Wojciech Klimczyk

doktor w Instytucie Socjologii UJ, autor książki "Erotyzm ponowoczesny", kiedyś wokalista zespołów Shimmy i Helsinki, pracuje jako reżyser teatralny i dramaturg, współzałożyciel kolektywu artystycznego Harakiri Farmers, która spektaklem "Keret" wygrał konkurs Nowe Sytuacje podczas festiwalu Malta 2008.

Wojciech Panasiuk

od kilkunastu lat copywriter, od kilku dyrektor kreatywny w agencji Goahead. Współautor kilkudziesięciu kampanii reklamowych. Teatrolog. Publikował recenzje książek i spektakli, relacje z festiwali, szkice o dramatach. Autor haiku. Zdobywca jednej z głównych nagród w konkursie Haiku dla Warszawy (2009).

Zuzanna Sokołowska

(ur. 1982), historyczka i filozofka.