KONTAKT

Siedziba redakcji:

ul. 28 Lipca 1943 17 a, 30 233 Kraków (Willa Decjusza)

Dane Stowarzyszenia Fragile

 

e-mail: fragile@fragile.net.pl

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Anna Gregorczyk – redaktor naczelna

anna.kosciuszko@fragile.net.pl

 

Tomasz Gregorczyk – muzyka

tomasz.gregorczyk@fragile.net.pl

 

Miłosz Markiewicz – literatura, teatr

milosz.markiewicz@fragile.net.pl

 

Agnieszka Tes sztuka

a. tes@poczta.fm

 

Amelia Wichowicz – film

film@fragile.net.pl

 

 


O NAS:

Anna Gregorczyk – redaktor naczelna, założycielka „Fragile”. Koordynatorka autorskiego projektu Transpoetica, redaktorka publikacji poetyckich i literackich, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Fragile, specjalista ds. organizowania wydawnictw w Bibliotece Kraków.

Tomasz Gregorczyk – dziennikarz muzyczny, od 2008 roku współpracuje z Programem 2 Polskiego Radia („Rozmowy improwizowane”, „Czas na Jazz”). Stały współpracownik miesięcznika „Muzyka w Mieście”, redaktor działu muzycznego kulturalnego „Fragile”. Publikował m.in. w następujących pismach i serwisach internetowych: „Glissando”, „Ruch Muzyczny”, „Jazz Forum”, „Twój Blues”, „Magazyn Gitarzysta”, „Top Drummer”, „Pismo folkowe”, „Kultura Enter”, „Independent”, „Jazzarium”, „Diapazon”, „K-Magazine”, „Magazyn O.pl”. W centrum jego zainteresowań znajduje się jazz i muzyka improwizowana.

Miłosz Markiewicz – historyk sztuki i kulturoznawca, sekretarz literacki Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, doktorant w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach naukowych zajmują związki literatury i filozofii, redefinicja wspólnoty w perspektywie posthumanizmu (przede wszystkim związki etyki i estetyki), krytyka wizualności, a także ekokrytyczne studia nad literaturą.

Agnieszka Tes – historyczka sztuki i malarka. Opublikowała kilkadziesiąt tekstów poświęconych wybranym zjawiskom i postaciom sztuki XX i XXI wieku m.in. w pismach: „Glissando”, „Ethos”, „Fragile”, „Wiadmości ASP”, „Głos Plastyków”, „Perspektywy Kultury”. Swoje zainteresowania badawcze  koncentruje na związkach malarstwa abstrakcyjnego z duchowością, ale ceni i stara się rozpoznawać różnorodne,  autentyczne i wartościowe przejawy twórczości. Bliska jest jej postawa krytyczna wobec aktualnego tzw. artworld, zarazem wciąż afirmuje wagę sztuki, muzyki i klasycznie pojmowanej humanistyki w życiu. Kontynuuje studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa.

Amelia Wichowicz – doktor nauk o sztuce, absolwentka polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, współzałożycielka i redaktorka czasopisma o tematyce audiowizualnej „EKRANy”, wykładowczyni w krakowskiej szkole filmowej Akademia Multi Art oraz w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwielbia amerykańskie horrory o nastolatkach, którym poświęciła dysertację doktorską -„Slasher: transformacje podgatunku w kinie amerykańskim”.

 

RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

prof. dr hab.  Beata  Szymańska-Aleksandrowicz

dr hab. Ewa Wójtowicz

dr Monika Barwińska-Moll

Magdalena Jankosz

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Anna Al-Araj

Dariusz Brzostek

Aleksandra Byrska

Michał Górczyński

Ramona Smieszek

Piotr Tkacz

 

 

 

W latach 2008-2017 „Fragile” redagowali także:

Janusz Paluch – inicjator założenia pisma kulturalnego „Fragile”

Aleksandra Byrska

Magdalena Gałkowska

Marek Górka

Agnieszka Kwiecień

Agnieszka Marek

Rafał Mazur

Klaudia Muca

Radosław Palonka

Krzysztof Siatka

Miłosz Stelmach

Agata Świerzowska

Artur Zaborski

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!