Regulamin konkursów na Facebooku Pisma kulturalnego „Fragile”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy Pisma kulturalnego „Fragile” (zwanego dalej Organizatorem). Przedmiotem Konkursu są udostępniane przez instytucje zaproszenia, bilety i nagrody książkowe etc. Konkurs odbywa się w profilu Organizatora w serwisie  Facebook. (https://www.facebook.com/fragile.pismo.kulturalne).

2. Organizatorem konkursu jest Pismo kulturalne „Fragile”, wydawane przez Stowarzyszenie Fragile i  Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla użytkowników serwisu Facebook, którzy są fanami  profilu Organizatora.

4. Czas trwania konkursu określany jest każdorazowo w publikacji postu na fanpage’u Organizatora Konkursu.

 

II. Zasady i przebieg konkursu

1.  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Administratorzy profilu Organizatora.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy dopełnić określonych warunków konkursu.

3. Każdy z uczestników może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie – są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) jest każdorazowo określane w poście konkursowym, a zwycięzca informowany jest o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu Facebook.

 

III. Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które są fanami profilu Organizatora  na Facebooku.

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Pisma kulturalnego „Fragile” w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.