Tag: kaja

  • Retro nr 4 (46) 2019

    List od Redakcji – Amelia Wichowicz Retromania jako ponowoczesna strategia kulturowa – Mateusz Chról Retromyślenie – Rafał Mazur Retrostalgia, czyli zjawisko reprodukcji we współczesnej ...