Autor: Agata Stronciwilk

magister kulturoznawstwa, estetyk; studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; szczególne miejsce wśród jej zainteresowań zajmuje wstręt w estetyce i sztuce współczesnej.