Autor: Alexandra Hołownia

mieszka w Berlinie, polska artystka i teoretyk sztuki. Dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, na Podyplomowym Studium Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Uniwersytetu Sztuki w Berlinie (UdK). Zajmuje się interkulturalnym przekazywaniem zjawisk w sztuce współczesnej, procesami zacierania i przekraczania granic pomiędzy sztukami pięknymi, muzyką, video i tekstem. Autorka książki wydanej w języku niemieckim „Wywiady artystyczne jako metoda przekazywania sztuki”. Realizuje projekty artystyczne w przestrzeniach publicznych, uprawia rysunek, rzeźbę, performace, interakcję, video.