Autor: Andrzej Kasperek

ur. 1973, dr hab. nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent socjologii oraz filozofii na Uniwersytecie Śląskim, od 2001 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Interesuje się socjologią religii (zwłaszcza problematyką sekularyzacji), socjologią duchowości, socjologią wiedzy oraz szeroko rozumianą problematyką kultury współczesnej.