Autor: Angelika Funek

w roku akademickim 2012/2013 uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na kierunku studia azjatyckie. Dwa lata później na tym samym kierunku obroniła pracę magisterską o stereotypach w komiksach Marvela. W roku 2015 rozpoczęła Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie planuje bronić pracy dotyczącej twórczości Lafcadio Hearna. Brała udział w konferencjach Mężczyzny w Japonii, gdzie prezentowała referat Hipermaskulinizacja kontra feminizacji – Wolverine i Daken przez pryzmat Japonii, oraz Współczesna Japonia (1945–2016) z wystąpieniem Sandman. Senni Łowcy Neila Gaimana i Yoshitaki Amano. Słowo i obraz jako konflikt kultur czy pomost pomiędzy nimi. Działa przy sekcji japońskiej DKN-u Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z którym czynnie angażuje się w propagowanie wiedzy na temat Japonii.