Autor: Anna Grochowska

doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, absolwentka filologii polskiej i historii sztuki,  dyrektor generalna Ogólnopolskiego Festiwalu Ścieżkami Pisarzy. Miasto jako przestrzeń twórców. Badaczka cracovianów. Obecnie kończy pisać monografię dawnego Domu Związku Literatów Polskich, który mieścił się w Krakowie przy ul. Krupniczej 22. Pracuje także nad rozprawą doktorską dotyczącą obecności Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze przełomu XIX i XX wieku. Pokątnie zajmuje się prozą Michała Witkowskiego.