Autor: Artur Zaborski

student krytyki literackiej i filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, założyciel krakowskiego DKF-​u Magazyn Kultury, bada obraz przedwojnia w kinie PRL-​u i obraz PRL-​u we współczesnym kinie polskim; miłośnik kina rodzimego i brytyjskiego indie rocka.