Autor: Bartosz Hlebowicz

etnograf, doktor nauk humanistycznych UJ, autor „Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki” poświęconych Oneidom oraz Delawarom, a także „Nowa Wola po prostu”, będącej rezultatem projektu fotograficznego z dziećmi we wsi na Podlasiu oraz w rezerwacie indiańskim w Kanadzie; współredaktor kwartalnika „Tawacin”, poświęconego Indianom Ameryki Północnej.