Autor: Ewa Chorościan

teoretyk muzyki, studentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Jest członkiem redakcji czasopisma internetowego „Meakultura”, współpracuje z „Ruchem Muzycznym”, publikuje teksty poświęcone głównie muzyce nowej. Interesuje się też krytyką muzyczną.