Autor: Georgi Gruew

prawnik, historyk sztuki. Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010-2015 doktorant na Wydziale Historycznym UAM. Obecnie finalizuje pracę doktorską, pisaną pod kierownictwem prof. Mariusza Bryla, poświęconą retoryce wizualnej plakatów propagandowych I wojny światowej.