Autor: Grzegorz Jędrek

doktorant literaturoznawstwa w Katedrze Teorii i Antropologii Kultury KUL, redaktor pisma „Dworzec Wschodni”