Autor: Jacek Molencki

Doktorant na kierunku kulturoznawstwo specjalizacji filmoznawstwo i wiedza o mediach Uniwersytetu Śląskiego. W 2013 r. ukończył studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo. Abiturient studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo Uniwersytetu Śląskiego. Autor artykułów na temat kultury popularnej, metod interpretacji filmów animowanych, ochrony dziedzictwa kultury.