Autor: Jakub Przybyło

absolwent krakowskiego filmoznawstwa, doktorant nauk o sztuce na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pilny student języka japońskiego. Współredaktor książki „Kinomitografia nowego milenium” i autor kilku artykułów poświęconych kinu japońskiemu. Sekretarz redakcji czasopisma „EKRANy”.