Autor: Jakub Stępniak

absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w przekładzie. Dyplom wywalczył pracą magisterską o tłumaczeniu filmów animowanych.