Autor: Jan Topolski

ur. 1982, studiował filozofię i muzykologię na UW. Od 2003 roku współpracuje jako krytyk muzyczny i filmowy z szeregiem polskich pism (m.in. „Ruch muzyczny”, „Kino”, „Tygodnik Powszechny”, „Odra”, „Reczpospolita”), jak i z zagranicznymi („MusikTexte”, „neue musikzeitung”, „World New Music Magazine”). W roku 2004 współzałożył i jest od tego czasu redaktorem naczelnym jedynego polskiego magazynu poświęconego muzyce współczesnej – „Glissando”. W latach 2004-2005 był stypendystą Deutscher Musikrat (Polska-Niemcy), w roku 2009-2010 realizował projekt badawczy w Paul Sacher Stiftung (Szwajcaria).