Autor: Kamil Lipiński

Absolwent UAM. Publikował m.in. w French Cultural Studies, Cinéma & Cie, Journal of Aesthetics & Culture, Estetyce i Krytyce, Kulturze Współczesnej. Tłumacz z języka francuskiego.