Autor: Katarzyna Nowaczyk-Basińska

doktorantka w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, wiedzy o teatrze oraz mediów interaktywnych i widowisk. Jej zainteresowania badawcze związane są z post- i transhumanistycznymi przekształceniami kategorii humanitas oraz współczesnymi koncepcjami technologicznie produkowanej nieśmiertelności. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.