Autor: Katarzyna Oczkowska

doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W swoich badaniach zajmuje się współczesną fotografią. Redaktor naczelna Internetowego Magazynu „Teatralia”. Organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych fotografii: „Niewinne oko nie istnieje” (2015) oraz „Zakłócone spojrzenie. Prawo do patrzenia i fotografia” (2016).