Autor: Katarzyna Warmuz

doktorantka kulturoznawstwa w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Jej zainteresowania badawcze skupione są wokół myśli lewicowej, miejskiego marksizmu i artystycznych ruchów miejskich. Interesuje się również sztuką nowych mediów. Uczestniczka kursu Rosi Braidotti „Posthuman Ethics in Atropocene” na Uniwersytecie w Utrechcie.