Autor: Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz

absolwentka teatrologii w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie doktorantka w tej samej jednostce oraz słuchaczka Podyplomowego Studium Muzeologicznego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Autorka artykułów na temat historii włoskiego rytuału tarantyzmu oraz jego recepcji w czasach współczesnych. Przygotowuje interdyscyplinarną rozprawę doktorską dotyczącą fenomenu rytuału tarantystycznego w kontekście performatyki, antropologii kulturowej oraz metodologii feministycznej. Miłośniczka kultury południa Włoch i salentyńskiej pizzichi.