Autor: Klaudia Niemkiewicz

(Uniwersytet Warszawski, Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury Tradycyjnej Za-kresy) – doktor kulturoznawstwa, etnolożka. Przez ponad dziesięciolecie badała folklor pieśniowy Kurpiów, Lubelszczyzny, Mazowsza, ukraińskiego Polesia, Kijowszczyzny i Połtawszczyzny, sama od 1999 roku praktykuje śpiew tradycyjny. Jej zainteresowania badawcze to metody i efekty badań terenowych, a także dziedzictwo kultur ludowych we współczesności. Szczególnie interesuje ją żywotność ludowej ontologii w ujęciu socjologicznym.