Autor: Małgorzata Greszta

studentka muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, związana z magazynem „Glissando”. Interesuje się kognitywistyką i filozofią nauki; zajmuje się też grafiką.