Autor: Maria Hussakowska

historyczka i krytyczka sztuki. Zajmuje się współczesnym muzealnictwem, kuratorstwem, historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, sztuką amerykańską. Od 1971 roku pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1981 roku uzyskała stopień doktora (rozprawa: „Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym”), a w 2003 roku stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa: „Minimalizm w sztukach wizualnych”). Członkini AICA, do 2009 roku członkini Zarządu Polskiej Sekcji AICA.