Autor: Marta Anna Zabłocka

ur. 1990, absolwentka komparatystyki literackiej oraz kulturoznawstwa, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.