Autor: Marta Kufel

absolwentka dramatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalności teatrologicznej. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami polskiego teatru muzyczności. Próby łączenia chrześcijańskiej teologii z wybranymi zjawiskami polskiego teatru realizuje w ramach projektu „Liturgia Najniższej Rangi Teatru Miłości i Śmierci Tadeusza Kantora”. Publikowała w „Teatrze” i „Nietakcie”.