Autor: Marta Snoch

studentka filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się historią kina oraz związkami między filmem, sztuką i literaturą. Autorka  rozdziału poświęconego Janowi Szczepanikowi w publikacji Ludzie Nauki dla Niepodległej pod redakcją historyczną prof. dr hab. Jerzego Sperki.