Autor: Martyna Włosowicz

absolwentka komparatystyki i filologii rosyjskiej na UJ. Ostatnio czyta, ogląda i myśli na Kaukazie.