Autor: Marzena Kotyczka

literaturoznawca i kulturoznawca, kończy doktorat w zakresie antropologii w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Pieczeniem ciast i cukiernictwem interesuje się od strony praktycznej, jak i teoretycznej.