Autor: Natalia Cieślak

studentka w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Interesuje się malarstwem monumentalnym w XIX i XX wieku, statusem obrazu w sztuce drugiej połowy wieku XX, a także sztuką abstrakcyjną (od początków ruchów awangardy aż po czasy współczesne).