Autor: Natalia Kućma

doktorantka  w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się analizą komiksów z perspektywy filozofii kultury. Wraz z promotorką organizuje corocznie konferencję „Kultura wykluczenia?” oraz „Filozofia technologii”.