Autor: Olga Grzelak

studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku performatyka przedstawień; przygotowuje pracę magisterską dotyczącą współczesnej fotografii teatralnej. W 2016 roku obroniła pracę licencjacką pt. Konstytuowanie podmiotowości twórczej. Romantyczny lęk przed wpływem. Shelley – Słowacki na kierunku polonistyka-komparatystyka. Zajmuje się problematyką autentyczności i wizualnymi aspektami współczesnej kultury