Autor: Piotr Szczepanik

student II roku SUM w Instytucie Archeologii UJ. Interesuje się kulturami archeologicznymi Starego i Nowego Świata oraz najnowszymi technologiami w archeologii, głównie nieinwazyjnymi metodami badań archeologicznych.