Autor: Piotr Żołądź

doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt.: Księga istot osobliwych. Cykl wiedźmiński Andrzeja Sapkowskiego. Zajmuje się współczesną literaturą polską oraz twórczością Christophera Marlowe’a. Publikował m.in. w „Ruchu Literackim”.