Autor: Rafał Majka

absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Współredaktor czasopisma naukowego poświęconego studiom queer, InterAliów (www.interalia.org.pl). Obecnie jest doktorantem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS w zakresie kulturoznawstwa; w dysertacji bada perspektywy radykalnej polityki na styku studiów queer i studiów postanarchistycznych. Jego zainteresowania obejmują studia kulturowe, gender oraz queer studies, feminizm, filozofię polityczną, współczesne teorie krytyczne, antropologię kultury, antropogeografię oraz ruchy społeczne. Jest członkiem stowarzyszenia Młodzi Socjaliści. Współprowadzi filozoficzno-aktywistyczny blog „Hodowla Idei” (www.hodowlaidei.blogspot.com).

  • Pułapki coming outu

    Od dłuższego czasu w przestrzeni LGBT jako najskuteczniejszą strategię zmiany społecznej lansuje się intensywnie i zawzięcie esencjalizujący coming-out. Aktywiści, aktywistki, organizacje LGBT oraz aktywistyczne czasopisma środowiskowe ...