Autor: Sławomir Czapnik

adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor monografii „Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)”, współredaktor monografii o Kościołach i religii w Polsce, a także o Izraelu (obie w przygotowaniu), autor i współautor około 40 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: myśl Karola Marksa i marksizm, nauka o komunikowaniu, bezpieczeństwo narodowe, terroryzm, płynna nowoczesność.